KNF wydała Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w obszarze bancassurance

Dodano: 26.06.2014

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację U przeznaczoną dla banków. Dotyczy ona dobrych praktyk w obszarze bancassurance. KNF zakłada, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki nie później niż do 31 marca tego roku.

Celem Rekomendacji U jest polepszenie jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie sprzedawania klientom indywidualnym produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz sformułowanie warunków stabilnego rozwoju rynku bancassurance na dłuższy czas.

Punktem wyjścia do opracowania Rekomendacji U były:

– wykryte przez KNF nieprawidłowości w zakresie oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych,

– ocena obecnego stanu rynku bancassurance,

– konkluzje z badań przeprowadzonych na rynkach zagranicznych oraz działania podejmowane przez właściwych regulatorów.

W Rekomendacji 7 można przeczytać, iż bank powinien prowadzić działalność, tak aby nie powodować konfliktu interesów, szczególnie bank powinien zagwarantować, że nie będzie równocześnie, faktycznie pełnił funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

W kolejnej Rekomendacji 11 KNF podkreśla, że w przypadku, gdy klient posiada status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczycielem, wówczas powinien on podejmować działania w interesie klienta lub jego spadkobierców.

Z kolei w Rekomendacji 13 Komisja zamieściła zapis dotyczący obowiązku zapewnienia przez bank swobody wyboru ubezpieczyciela, z którego usług klient zamierza skorzystać. Dla zatwierdzenia przez bank ochrony ubezpieczeniowej istotne powinny być standardy wynikające z wymaganego przez instytucję finansową zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W Rekomendacji 14 zaznaczono, że bank nie może obarczyć klienta wymogiem podpisania umowy ubezpieczenia grupowego, w którym bank pełni rolę ubezpieczającego.

W Rekomendacji 19 wskazano, że bank powinien jednoznacznie poinformować klienta czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *