Kiedy wydawany jest europejski nakaz aresztowania?

Dodano: 13.06.2014

Rozwój unijnych struktur przyczynił się do powstania konieczności powołania instytucji karnoprocesowej, która łączyłaby współpracę sądową pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Taką instytucją jest nakaz aresztowania (ENA), która często mylona jest z nakazem ekstradycji.

Główną koncepcją ENA jest wydanie odpowiedniego sądu konkretnego państwa UE. Celem wydania nakazu jest doprowadzenie do aresztowania i wywiezienia do kraju wydającego nakaz przez inne państwo, osoby względem której realizowane jest postępowanie karne, wydany został wyrok orzekający o karze lub zastosowaniu innego środka zabezpieczającego.

Nakaz wydawany jest w sytuacji:

– pozostającego w mocy prawnej wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności lub wykorzystania środka zabezpieczającego przez okres co najmniej czterech miesięcy,

– przestępstwa, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności lub wykorzystania środka zabezpieczającego o maksymalnym wymiarze powyżej jednego roku.

Przekazanie państwu wydającemu nakaz, osoby, co do której występuje podejrzenie o popełnienie przestępstwa, ma miejsce pod warunkiem, że czyn o który jest oskarżona jest przestępstwem w rozumieniu prawa kraju członkowskiego wykonującego nakaz.

Państwo UE może nie wyrazić zgody na wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, jeśli jedno z państw członkowskich wydało już prawomocne orzeczenie odnoszące się do tego samego przestępstwa, którego dopuściła się ta sama osoba. Nakazu nie wykonuje się również, jeżeli konkretne przestępstwo objęte jest amnestią w państwie członkowskim wykonującym nakaz, a także osoba, która popełniła przestępstwo nie może ponosić odpowiedzialności karnej z powodu swojego wieku.

Według założeń Decyzji Ramowej, mówiącej o ENA, państwa członkowskie mogą odmówić przekazania swoich obywateli, chyba że przejmą dochodzenie w danej sprawie lub realizację wyroku pozbawienia wolności w przypadku danej osoby. Podstawowym założeniem ENA jest reguła, że obywatele UE powinni odpowiadać przed sądami krajowymi na terytorium Unii Europejskiej.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *