Kiedy oskarżonemu w sprawie karnej przysługuje prawo do obrońcy z urzędu?

Dodano: 24.10.2014

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym wszczyna się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego etapie. Przepisy określają także sytuacje, w których można zażądać przydzielenia adwokata z urzędu.

O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Na jego mocy, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie ma obrońcy z wyboru, może ubiegać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, pod warunkiem że w sposób satysfakcjonujący wykaże, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i rodziny.

Dotyczy to sytuacji, w których oskarżony pragnie korzystać z pomocy adwokata, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu przydzielany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której określany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą zaskarżeniu decyzji, co stanowi przedmiot postępującej sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nad legalnością tego rozwiązania.

Do obrońcy z urzędu ma także prawo osoba, która ma status podejrzanego w sprawie karnej.

Lista spraw, w których korzystanie z pomocy adwokata jest niezbędne zamieszczona jest w Kodeksie postępowania karnego. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, przydzielany jest mu prawnik z urzędu.

Oskarżony musi także posiadać obrońcę z urzędu w sytuacji, gdy nie stawia się na rozprawie i nie ustanowił obrońcy z wyboru, ale sąd postanowił o postępowaniu procesu bez udziału oskarżonego w rozprawie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *