Kiedy należy wypłacić zadośćuczynienie?

Dodano: 19.11.2013

Zadośćuczynienie to zgodne z prawem wyrównanie szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym. Wielkość świadczenia oraz warunki spłaty uzależnione są od konkretnych przypadków. W jakich sytuacjach można starać się o wypłatę zadośćuczynienia?

W wielu przypadkach pokrzywdzony żąda przyznania zadośćuczynienia, gdy doznał trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu, odczuwał ból lub presję psychiczną. Dość często spotkać można walkę rodziny o wypłatę świadczenia w ramach śmierci poszkodowanego.

Fundamentalnym założeniem zadośćuczynienia jest ukaranie sprawcy w sposób wyraźny i stosowanie do poczynionego działania. Nie należy zatem mówić o skromnych sumach, które nie wpłyną na sytuację materialną winnego. Zwykle sąd przydziela kwoty duże, które pokryją koszty leczenia, rehabilitacji lub rekonwalescencji.

Są sytuacje, w których skutki zdarzenia ujawniane są po jakimś czasie. Na przykład po wypadku poszkodowany doznał poważnego wstrząsu mózgu i z upływem czasu doszło do poważnego zaniku mowy. Wówczas można ubiegać się o korektę wysokości odszkodowania i ponowne rozpatrzenie całego zajścia.

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *