Kiedy można uzyskać status rezydenta długoterminowego w krajach członkowskich UE?

Dodano: 22.07.2014

Według unijnej dyrektywy rezydenci długoterminowi są traktowani na równi z obywatelami państwa członkowskiego w takich obszarach jak: pomoc społeczna, korzyści socjalne, edukacja i zatrudnienie. Są także objęci wzmożoną ochroną przed wydaleniem ich z kraju, na terenie którego przebywają.

Status oraz uprawnienia rezydentów długoterminowych mieszkających na terenie państwa członkowskiego UE określa Dyrektywa Rady 2003/109/WE. Ta dyrektywa znajduje zastosowanie w stosunku wszystkich obywateli państw trzecich, którzy legalnie zamieszkują terytorium któregoś z państw UE.

Status rezydenta długoterminowego mogą uzyskać osoby, które spełniają następujące warunki:

– pozostawanie na terytorium kraju członkowskiego UE nieprzerwanie przez 5 lat,

– udokumentowanie stałych dochodów zapewniających utrzymanie się bez konieczności korzystania z pomocy społecznej danego państwa członkowskiego,

– posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzję o nadaniu statusu instytucja danego kraju członkowskiego wydaje w ciągu sześciu miesięcy od wpłynięcia wniosku. Rezydent otrzymuje wówczas pozwolenie na pobyt przez okres pięciu lat, które przedłuża się automatycznie. Stosowne organy państwa członkowskiego mogą także odmówić przyznania statusu rezydenta długoterminowego mając na względzie bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.

Osoby, które uzyskały status rezydenta długoterminowego są traktowane na równi z obywatelami danego kraju w zakresie:

– edukacji i kształcenia zawodowego,

– możliwości podjęcia pracy,

– uznawanie kwalifikacji i stypendiów naukowych,

– pomocy społecznej,

– przywilejów socjalnych,

– możliwości zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych,

– swobodnego dostępu do całego obszaru danego państwa członkowskiego.

Status rezydenta może zostać odwołany w przypadkach, gdy:

– rezydent jest nieobecny na terytorium UE przez czas dłuższy niż 12 miesięcy,

– status rezydenta został uzyskany poprzez oszustwo,

– podjęte zostały środki dążące do wydalenia danej osoby.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *