Kiedy możliwe jest odwołanie darowizny?

Dodano: 27.05.2014

Odwołanie przekazanej darowizny może odbyć się nawet parę lat po jej wykonaniu. Jednak jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Kiedy można odwołać darowiznę i jak to zrobić?

Zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym definicją darowizna polega na tym, iż darczyńca deklaruje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W rezultacie jest ona umową zawartą pomiędzy obiema stronami.

Przepisy Kodeksu cywilnego określają, że darczyńca może wycofać się z darowizny nawet już zrealizowanej w przypadku, gdy obdarowany wyraził wobec niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona nastąpić już po zawarciu umowy. Ważne jest, aby zaniechanie lub czyn świadczący o rażącej niewdzięczności były wymierzone pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz wyraźnie naruszało normy społeczne i moralne.

Jednak, jak ocenia w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie ma miejsca w sytuacji, gdy obdarowany dokonuje nieumyślnych działań godzących w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny. Na dokumencie powinno znaleźć się uzasadnienie oraz konkretne żądanie zwrotu oddanego przedmiotu.

Warto mieć na uwadze, że samo oświadczenie nie przywraca początkowego stanu własności darowanego przedmiotu. Oznacza to jedynie, że w momencie odwołania darowizny obdarowany zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. W sytuacji, gdy obdarowany nie wyraża zgody na przekazanie tego przedmiotu, przekazujący darowiznę może wystąpić do sądu, aby dochodzić swoich praw. W takim przypadku wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie własności na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o czynie świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *