Kiedy możliwe jest odliczenie podatku od podatku?

Dodano: 27.10.2014

Polski system fiskalny w określonych przypadkach umożliwia odliczenie jednego podatku od drugiego. Kiedy zatem takie działanie jest możliwe?

Najlepiej można to przedstawić na przykładzie podatku VAT od towarów podlegających akcyzie, który jest wyliczany od podstawy uwzględniającej drugą daninę. Podobne zasady dotyczą podatków dochodowych. W określonych przypadkach umożliwiają one uwzględnienie zapłaty danin: od spadków i darowizn, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz VAT (w postaci kosztu uzyskania przychodów).

Art. 29a ustawy VAT reguluje, że podstawa opodatkowania obejmuje cło, a także opłaty i inne koszty z tego zakresu, z wyjątkiem kwoty samego podatku od towaru i usług.

Przykładowo, transportując importowane auto, podatnik musi najpierw zapłacić cło, a w dalszej kolejności, o zwiększonej o nie wysokości – akcyzę. Następnie od kwoty powiększonej o podatek akcyzowy należy zapłacić VAT. Podobnie odbywa się to przy sprowadzeniu samochodu z kraju UE, z tą różnicą, że nie ma obowiązku odprowadzania cła. Zatem zasada jest taka, że najpierw należy uiścić akcyzę, a później od powiększonej o nią kwoty – podatek VAT.

Następnym przykładem podwójnego opodatkowania może być sam podatek od wartości dodanej. Tym razem obejmuje to jednak podatek dochodowy. Z reguły przychód z działalności gospodarczej pomniejszany jest o obowiązkowy podatek od towarów i usług. Zasada ta jednak nie dotyczy podatku od wartości dodanej odprowadzonego za granicą, ponieważ nie jest to samo co polski podatek od towarów i usług.

Polski VAT nie jest kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, gdy podlega odliczeniu. Odmiennie jest jednak, gdy podatnik jest zwolniony z VAT lub nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W określonych przypadkach VAT należny może stanowić koszt uzyskania przychodów. Na przykład w sytuacji wykorzystania lub przekazania przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie prezentów wartych więcej niż 10 lub 100 zł.

Kolejnym przykładem kosztu uzyskania przychodu będzie danina od spadków i darowizn. Jeżeli przykładowo osoba, która otrzymała w spadku nieruchomość będzie chciała ją zbyć, to według art. 22 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości będzie mógł wliczyć sumę odprowadzonej daniny od spadków i darowizn. Dodatkowo, przy zbyciu nieruchomości w kosztach można również uwzględnić uregulowany podatek od czynności cywilnoprawnych.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *