Kara pieniężna może być wliczona w koszty uzyskania przychodu

Dodano: 03.07.2014

Według jednej interpretacji podatkowej przedsiębiorca, który nie dotrzyma warunków umowy i z tego tytułu będzie musiał zapłacić karę pieniężną, nie może traktować jej jako koszt uzyskania przychodu. Istnieją jednak takie interpretacje prawa podatkowego, które umożliwiają obniżenie podatku poprzez zaliczanie poszczególnych kar umownych w koszty i jednocześnie zmniejszenie podatku VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT w koszty uzyskania przychodów nie można wliczyć kar umownych oraz rekompensat z tytułu sprzedaży wadliwych towarów lub złego wykonania usług i robót, a także opóźnienia w dowozie towaru czy zwłoki w likwidacji wad lub realizacji robót lub usług.

To jednak nie oznacza, że kara, która nie została wymieniona w ustawie o PIT za każdym razem będzie stanowiła koszt podatkowy.

Kara może zostać wliczona w koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że jest zgodna z definicją kosztu, a to oznacza, że przedsiębiorca musi wykazać jej przyczynowo-skutkowy związek z uzyskanym przez firmę przychodem. Ponadto, kara, którą został objęty przedsiębiorca nie może wynikać z nieracjonalnego i pozbawionego odpowiedniej staranności wykonania czynności naruszającego warunki umowy z kontrahentem.

Co ważne, jeśli przedsiębiorca w sposób świadomy nie dotrzyma warunków podpisanej z klientem umowy, kara pieniężna, jaką będzie musiał zapłacić, nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Znalazło to potwierdzenie w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 6.02.2012 r., która uznaje, że koszt podatkowy mogą stanowić jedynie kary nałożone na skutek okoliczności, na które racjonalnie świadczący usługę przedsiębiorca nie miał wpływu.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *