Jakie zmiany przyniesie projekt nowelizacji w zakresie cienkiej kapitalizacji?

Dodano: 09.06.2014

Sejm pracuje nad zmianą regulacji, które mają ograniczyć możliwość zaliczenia odsetek w koszty uzyskania przychodów. Jeżeli wejdą w życie obejmować będą niemal każdą pożyczkę od podmiotu zależnego.

Zdaniem ekspertów przepisy dotyczące podatkowego rozliczania tzw. cienkiej kapitalizacji będą jeszcze bardziej skomplikowane. Ich celem jest ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez firmy powiązane. Nie jest niezbędne, aby firma otrzymująca pożyczkę miała duży kapitał własny, ale działa ona właśnie dzięki pożyczkom od firm powiązanych, które dysponują co najmniej 25 proc. udziałów.

Zaliczenie odsetek pożyczki do kosztów podatkowych jest możliwe jedynie do wysokości limitów zawartych w ustawie o CIT. Aktualnie przepisy te regulują, że jeżeli zobowiązanie pożyczkobiorcy wobec udziałowców, z których każdy ma 25 proc. udziałów, przewyższa trzykrotną wartość kapitału zakładowego, wówczas nie jest możliwe, aby odsetki od tej części pożyczek, która przekracza ten limit, zaliczyć w koszty podatkowe.

Projekt, nad którym pracuje sejm zakłada, że podatnik będzie mógł wybrać czy w jego przypadku zastosowanie będą miały przepisy o cienkiej kapitalizacji czy nowe rozwiązanie.

To nowe rozwiązanie ma polegać na sposobności wliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań pożyczkowych, również tych udzielonych przez firmy niepowiązane, w wysokości, która nie przekracza wysokości właściwej iloczynowi stopy referencyjnej NBP podwyższonej o 1,25 pkt proc. i wartości podatkowej aktywów, z wykluczeniem wartości prawnych i niematerialnych.

Odsetki liczące się jako koszty podatkowe równocześnie nie będą mogły przekraczać zysku operacyjnego w wysokości 50 proc. w danym roku podatkowym. Ograniczenie to nie będzie obowiązywać dla firm factoringowych, leasingowych oraz banków.

Co istotne, zmiany mają dotyczyć również powiązania między przedsiębiorstwami. W obecnym systemie prawnym istotne są wyłącznie powiązania bezpośrednie. Dlatego aktualne regulacje o niedostatecznej kapitalizacji nie mają zastosowania np. do pożyczki udzielonej przez spółkę córkę, ponieważ ta forma powiązania jest pośrednia.

W projekcie nowelizacji ma to być zmienione, a przepisy mają być stosowane dla pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane z pożyczkobiorcą na zasadzie pośredniej, tzn. spółki będą mogły być w jednej grupie kapitałowej.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *