Jakie prawa przysługują pracownikowi przy otrzymaniu nieskutecznego wypowiedzenia stosunku pracy?

Dodano: 03.10.2014

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział stosunek pracy przysługuje możliwość obrony swoich praw na drodze sądowej. Zależnie od okoliczności i rodzaju umowy pracownik może wnioskować o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia i przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Oprócz obowiązku spełnienia wszystkich wymogów formalnych, zatrudniający, który wypowiada umowę powinien zamieścić w dokumencie pouczenie o przysługującym pracownikowi uprawnieniu skierowania się do sądu pracy, wraz ze wskazaniem terminu oraz adresu placówki sądowej, gdzie pracownik może wnieść pozew.

Pracownik, któremu wręczone zostało wypowiedzenie powinien zostać poinformowany o tym, że ma 7 dni od dnia dostarczenia pisma wypowiadającego na wniesienie sprawy do sądu. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia termin ten wynosi 14 dni od dostarczenia powiadomienia lub zakończenia biegu umowy o pracę.

Niewypełnienie jednego ze wskazanych wymogów nie oznacza, że będzie ono uznane jako nieskuteczne. W takiej sytuacji, sąd może przywrócić termin złożenia przez pracownika odwołania, jeśli będzie on zwlekał ze złożeniem pozwu z powodu podważania zasadności zwolnienia.

Osoba, której w sposób niezgodny z prawem lub bezzasadnie wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony, ma prawo domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub powrotu do pracy na poprzednich warunkach. Pierwsze roszczenie jest możliwe, gdy termin wypowiedzenia jeszcze nie minął, a umowa nie została rozwiązana.

Jeśli umowa została zerwana, to pracownik może ubiegać się w sądzie przywrócenia do pracy. W tym czasie powinien mieć zapewnione wynagrodzenie na czas pozostawania bez zatrudnienia, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące, przysługuje mu wynagrodzenie 1- miesięczne. W określonych przypadkach dotyczących pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, osobie przysługuje wynagrodzenie za cały okres, w którym nie pracuje.

Poszkodowany pracownik może także starać się w sądzie o wypłatę odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, przy czym wysokość ta nie może być mniejsza niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

W przypadku umów na czas określony, na czas świadczenia konkretnej pracy czy na okres próbny, pracownikowi przysługuje jedynie prawo do podważania przed sądem faktu, że wypowiedzenie umowy miało miejsce z naruszeniem regulacji o wypowiadaniu tych umów.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *