Jak ustrzec się przed odziedziczeniem długów?

Dodano: 30.05.2014

Przyjęcie spadku po osobie zmarłej prawie zawsze wiąże się z wieloma utrudnieniami prawnymi i finansowymi. W pierwszej kolejności warto skrupulatnie prześledzić sytuację finansową zmarłej osoby, ponieważ może być tak, że odziedziczymy tylko długi.

Art. 1012 kodeksu cywilnego definiuje, iż spadkobierca może zaakceptować spadek na dwa sposoby. W pierwszym jest to tzw. przyjęcie proste, czyli przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi lub przyjęcie go z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca ma też możliwość odmówienia przyjęcia spadku.

W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia o przyjęciu lub nabyciu spadku. Spadkobierca ma na to pół roku od daty poinformowania o tytule swojego powołania. Jest też możliwość przywrócenia terminu. Wymogiem jest udowodnienie, że spadkobierca działał pod wpływem zastraszania lub błędu. W sytuacji braku złożenia oświadczenia w podanym terminie odbywa się proste przyjęcie spadku. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez spadkobiercę całkowitej odpowiedzialności za długi spadkowe.

W wypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego będzie ograniczała się wyłączne do wartości spadku, którą otrzymał. Jednakże w tym wypadku spadkobierca musi pokryć koszty za spis inwentarza przez komornika. Pobierana jest niezmienna opłata w wysokości 10 proc. średniej miesięcznej płacy za każdą godzinę oraz 23 proc. VAT.

Resort sprawiedliwości przygotowuje projekt, który ma w większym stopniu chronić spadkobierców. Jego założenia obejmują odstąpienie od prostego przyjęcia spadku i wdrożenia wyłącznie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje również zmianę ustalania stanu majątku. Spadkobiercy mogliby własnoręcznie sporządzić spis inwentarza na specjalnie sformułowanych do tego formularzach. Zmniejszyłoby to ponoszone przez nich koszty.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *