Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Dodano: 02.04.2013

Wiele oddania i wyrzeczeń wymaga otwarcie własnej firmy. Żadną tajemnicą nie jest, że żeby biznes zaczął funkcjonować trzeba włożyć spore pieniądze na tzw. start. Większość płynie z kieszeni samego przedsiębiorcy. Jak niektóre rozchody wliczyć w koszty firmowe?

Wedle prawa już przed rozpoczęciem funkcjonowania biznesu (po otwarciu działalności tym bardziej) właściciel może różnorakie inwestycje wyłączyć z opodatkowania. Muszą to być środki przeznaczone na rozwój firmy, ale nie warunkujące zysku z tego tytułu. Dlatego też do takich kosztów zaliczyć można:

– rejestrację działalności gospodarczej w różnych urzędach,

– załatwienie wszelkich pozwoleń i zezwoleń

– wydruk wizytówek i wykonanie pieczątek

Nie warto się martwić, że wszystkie te rzeczy zostały załatwione jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem firmy w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta.

Według treści art. 21 ust. 121/137 nie wszystkie dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne są opodatkowane. Przykładem mogą być fundusze przekazane potrzebującym z zasobów Funduszu Pracy.

W przebiegu rozkręcania działalności gospodarczej opodatkowaniu nie podlegają wydatki związane z eksploatacją środków trwałych (środki trwałe czyli maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, żywy inwentarz) oraz od wartości niematerialnych i prawnych (czyli zdatne do gospodarczego wykorzystania oraz o ekonomicznej wartości).

W koszty związane z prowadzeniem firmy, jeszcze przed jej otwarciem, można policzyć zakup środków trwałych (np. samochód dostawczy). Nie musi się to stać w momencie zakupu takiego samochodu czy maszyny. Przedsiębiorca może dokonać tego w konkretnym czasie (odpisy amortyzacyjne). Ten czas to moment rozpoczynający się od następnego dnia po tym, gdy dany środek zaczął być eksploatowany.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *