Jak rozliczyć import usługi?

Dodano: 02.04.2013

W naszym kraju na przywożone towary decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Przede wszystkim dlatego, że rodzimy rynek jest uboższy, a towary importowane o wiele ciekawsze i w niższej cenie. Na wstępie warto usystematyzować zasady importowania. Po pierwsze należy znaleźć wiarygodnego kontrahenta za granicą, a następnie dostarczać umówione towary lub materiały do polskiej siedziby firmy. Każdy prowadzący interesy z partnerami spoza kraju musi zdawać sobie sprawę z konieczności opłacania konkretnych kosztów z tego tytułu.

W dużej mierze to kupujący zobligowany jest do rozliczenia podatkowego, gdyż pozyskuje towar dla swojej firmy (na terenie Polski), dlatego też dociera do siedziby lub miejsca zamieszkania. Natomiast w sytuacji, gdy firma korzysta z usług (przewóz osób lub materiałów, usługi hotelarskie, rozrywka, sport, kultura i sztuka czy edukacja) oferowanych w innych krajach, wówczas miejscem oferowanej usługi jest siedziba oferującego.

Transakcje na usługi importowe rodzą przymus sporządzenia dwóch faktur:

– faktura sprzedaży – drukuje ją firma, która oferuje towary i usługi. Wówczas na fakturze wpisuje kwotę bez uwzględnienia, bowiem takowe rozliczenie ciąży na kupującym,

– faktura wewnętrzna – drukuje ją nabywca, którego firma jest na terenie Polski. Zostaje w dokumentacji przedsiębiorstwa i nie jest przesyłana partnerowi z zagranicy. Do tego zapisuje się ją w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Mimo, że w konkretnej sytuacji przedsiębiorca nie jest podatnikiem i tak reguluje podatek należny, natomiast podatek naliczony oddaje Urzędowi Skarbowemu. Pozostali, którzy są podatnikami, mają do spełnienia parę zadań:

– wyliczenie waluty, na podstawie średniej stawki Narodowego Banku Polskiego,

– sporządzenie faktury wewnętrznej,

– zapis ze sprzedaży w rejestrze

– umieszczenie sumy w dokumencie VAT-7 lub VAT-7K.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *