Jak przenieść numer telefonu do innego operatora bez komplikacji?

Dodano: 10.09.2014

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego umożliwiają nieodpłatne przeniesienie numeru do innego dostawcy usług. Abonenci powinni jednak być ostrożni, w przypadku daty rozwiązania umowy z obecnym dostawcą usług, aby nie płacić abonamentu podwójnie.

Wraz z każdym rokiem operatorzy komórkowi prześcigają się w atrakcyjniejszych ofertach usług. Często tak duża ilość korzystnych propozycji powoduje, że konsument decyduje się na zmianę operatora. Warto zatem wiedzieć, że takiej zmiany można dokonać bez większych problemów, jednak należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Konsument, która chce bezpłatnie przenieść numer telefonu komórkowego musi dostarczyć pisemny wniosek do operatora, którego usługą jest zainteresowany, o przeniesienie posiadanego numeru do tego operatora. Taki wniosek można otrzymać w punktach obsługi klienta lub na stronie WWW danego operatora. Do wniosku konsument może załączyć pełnomocnictwo dla nowego dostawcy usług do dokonywania działań związanych z przeniesieniem numeru, czyli wypowiedzenie z dotychczasowym operatorem telekomunikacyjnym. Kluczowe jest, aby operator nie spóźniał się z rozpatrzeniem wniosku konsumenta. Ma to spore znaczenie dla umów post-paid, w przypadku których nawet jeden dzień może zwłoki może spowodować, że naliczone zostaną dodatkowe koszty.

Nowelizacja ustawy o prawie telekomunikacyjnym ze stycznia 2013 r. ukróciła proceder utrudniania przenoszenia numeru. Zgodnie z obecnymi przepisami, za nieterminowe przeniesienie numeru zawsze odpowiedzialny jest dotychczasowy dostawca usług. Oznacza to, że w sytuacji niedotrzymania terminu przeniesienia numeru odbiorcy przysługuje od dotychczasowego operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy miesięcznego abonamentu.

Organizacja konsumenckie wciąż jednak kontrolują kwestię zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Jak podała Federacja Konsumentów najwięcej kłopotów jest z formularzami umów. Dotyczy to w szczególności trzech widniejących tam zagadnień określających terminy przeniesienia numeru:

– wraz z końcem okresu wypowiedzenia,

– wraz z końcem okresu promocji,

– przeniesienie natychmiastowe lub w tym samym dniu.

Niestety, abonenci często zaznaczają wybór pierwszy, co wiąże się z pewnymi komplikacjami. Może się okazać, że konsument będzie zobowiązany do opłacenia abonamentu za okres wypowiedzenia. Z kolei zaznaczając drugi wariant musiałby zapłacić karę umowną za odstąpienie od promocji. Jedyną dogodną sytuacją jest trzecia, ponieważ wówczas konsument nie jest już zobowiązany okresem promocyjnym i wcześniejszym operatorem, ale bardzo chce dostać nowy telefon w atrakcyjnej promocji, bez płacenia dodatkowych kosztów przewidzianych w pierwotnej umowie.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *