Jak kształtowały się ceny zbóż w Polsce w latach 2012-2013

Dodano: 02.12.2014

Rok 2013 okazał się rekordowy jeśli chodzi o zbiory zbóż w Polsce i w całej Europie. Niemniej, wysokie zbiory wiązały się z tym, że ceny zbóż były bardzo niskie, w porównaniu z rokiem 2012.

141743018747772200

Statystyki formalne

Agencja Rynku Rolnego1 podaje, że w 2013 roku warunki wegetacji zbóż w Europie były zdecydowanie lepsze niż w 2012, kiedy mieliśmy do czynienia z wielokrotnymi klęskami żywiołowymi – powodziami, nadmierną suszą czy silnym wiatrem. To żywioły przyczyniły się głównie do tego, że rok 2012 był w wielu krajach Unii Europejskiej dla producentów zbóż nieurodzajny. Zbiory światowe i europejskie w 2013 roku – spokojnym pod względem efektów pogodowych, były bardzo wysokie.

Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) i Komisji Europejskiej, z sierpnia 2013 roku, światowe zbiory zbóż w sezonie 2012/2013 były o około 4 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2011/2012. W sezonie 2013/2014 prognozuje się zbiory zbóż na poziomie 1.951 mln ton, bez ryżu, czyli o ponad 9 proc. wyższym niż w poprzednim.

Dobre zbiory, pozytywne prognozy renomowanych agencji rolnych oraz wzmożona podaż ziarna w okresie żniw przyczyniły się do spadku cen zbóż w wielu krajach, będących głównymi eksporterami tych towarów.

Niskie ceny zbóż przez urodzaj

Wysokie zbiory zbóż w Europie, spowodowane urodzajem i brakiem klęsk żywiołowych doprowadziły do tego, że na koniec lipca 2013 roku ceny zbóż w całej Unii Europejskiej okazały się niższe niż przed rokiem. W Unii Europejskiej, bazując na danych ARR, średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była niższa o 15 proc., zaś pszenicy paszowej i jęczmienia paszowego – o 20 proc. Mniejsze spadki cen obserwowaliśmy w przypadku kukurydzy.

Największe spadki notowano w przypadku pszenicy konsumpcyjnej w państwach takich jak:

  • Węgry – spadek o 32 proc.,
  • Bułgaria – spadek o 28 proc.,
  • Francja – spadek o 27 proc.,
  • Niemcy – spadek o 24 proc..

W Polsce sytuacja była nieco lepsza, a zniżka ceny zbóż – pszenicy konsumpcyjnej, wyniosła rok do roku niecałe 14 proc, wg, danych z serwisu agrobiznes.money.pl.

Jeśli chodzi o pszenicę paszową, zniżki cenowe wyniosły w 2013 roku w stosunku do 2012 roku:

  • 32 proc. na Węgrzech,
  • 29 proc. na Słowacji,
  • 24 proc. w Rumunii i w Niemczech,
  • 18 proc. w Polsce.

Prognozy rynkowe nie są zbyt optymistyczne dla rynku zbóż w Polsce. Podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, powołanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, które miało miejsce 1 października 2014 roku, zweryfikowano prognozy dla cen zbóż w sezonie 2014/20152. Bardzo dobre zbiory zbóż w tym sezonie – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, będą wywierały presję na obniżenie cen. Według danych GUS, w sierpniu 2014 roku w skupie za pszenicę płacono 638 zł za tonę, czyli o 2 proc. mniej niż przed rokiem. Za żyto uzyskiwano cenę 524 zł za tonę, ale z uwagi na mniejsze zbiory, spowodowane głównie przez ograniczoną powierzchnię zasiewów, żyto było o 19 proc. droższe niż rok temu.

1 http://www.arr.gov.pl/index.php/zasady-skadania-wnioskow-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz/356-o-nas/analizy-i-prognozy-rynkowe/2640-analiza-ksztaltowania-sie-cen-zboz-w-polsce-i-w-innych-krajach-ue

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *