Jak handlowcy oszukują dostawców?

Dodano: 10.07.2014

Sieci handlowe stosują nielegalne praktyki w celu podwyższenia swoich przychodów. Taką praktyką jest nakładanie na dostawców tzw. opłat półkowych za zareklamowanie towaru w sprzedaży.

Artykuł 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa, iż zakazane jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za zakup towaru do sprzedaży. Takie postępowanie, zdaniem ustawodawcy, działa na niekorzyść dostawcy i hamuje mu dostęp do rynku.

Sieci handlowe stosują różne sposoby, aby zatuszować pobranie opłaty półkowej. Niektóre zastępują jej nazwę „opłatą za wejście do sklepu”. W kontraktach zawieranych z dostawcami taka opłata często kryje się też pod zapisami dotyczącymi należności za usługi marketingowe czy reklamy i promocję. Aby nie dać się naciągnąć na sprytnie ukrytą opłatę półkową należy dokładnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi opłat logistycznych, większej aktywności i dodatkowego wyeksponowania towaru.

Wyłączną opłatą, jaką na mocy prawa sieć handlowa może wymagać od dostawcy, jest marża handlowa. Wszystkie inne opłaty są niezgodne z prawem, nawet wówczas, gdy supermarket umieści w gazetce promocyjnej reklamę dostawcy, ponieważ zapłacił on za usługi marketingowe. Trzeba bowiem wiedzieć, iż od chwili wydania towaru staje się on własnością supermarketu. Zatem wszystkie praktyki supermarketu zmierzające do zwiększenia sprzedaży towaru stanowiącego jego własność nie są usługami świadczonymi na rzecz dostawcy, lecz działaniem we własnym interesie. Reklamując i zbywając produkt nabyty od dostawcy supermarket nie robi tego, aby świadczyć usługę na rzecz dostawcy, ale po to, aby sprzedać towar i zarobić.

Mimo dużej ilości wydanych do tej pory wyroków sądowych stwierdzających nielegalne wykorzystanie opłat półkowych, sieci handlowe nie rezygnują z ich pobierania. Dlatego dostarczając towar do sklepu warto wiedzieć, jakie pułapki mogą czyhać na nieświadomych dostawców.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *