Jak dokonać podziału wspólnej nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia?

Dodano: 02.10.2014

W sytuacji, gdy po śmierci osoby współwłaścicielami nieruchomości zostaje kilka osób, mogą wystąpić trudności dotyczące sposobu zarządzania nieruchomością czy ponoszenia kosztów na nieruchomość wspólną. W takim przypadku brany pod uwagę jest także aspekt możliwości i sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości.

Aby sprzedać taką nieruchomość konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Po zbyciu dokonują oni podziału ceny uzyskanej ze sprzedaży proporcjonalnie do udziałów, jakie przysługiwały im we współwłasności nieruchomości. Jeżeli nie wszyscy współwłaściciele zgadzają się na sprzedaż, należy dokonać zniesienia współwłasności lub podziału spadku, gdy jest ona nabyta w drodze dziedziczenia.

Działania te są możliwe dzięki zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, jeżeli wszyscy współwłaściciele porozumieją się, co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości. Każdy z nich może złożyć w sądzie wniosek z proponowanym przez siebie sposobem zniesienia własności. Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami nie ma porozumienia w zakresie zniesienia własności, wówczas sprawą może zająć się sąd.

W przypadku, gdy jest to wykonalne nieruchomość można podzielić na dwie lub więcej części. Wtedy każdy otrzyma swoją część nieruchomości, która będzie osobną własnością i każdy ze współwłaścicieli będzie mógł nią dysponować według własnego uznania. Możliwe różnice pomiędzy wysokością udziałów a przyznaną częścią nieruchomości powinny być wyrównane dopłatami lub spłatami pomiędzy zainteresowanymi.

Jeżeli z przyczyn technicznych sprawiedliwy podział nieruchomości nie jest możliwy, rozwiązaniem może być zapisanie nieruchomości na własność jednej osobie, która jest zobowiązana spłacić pozostałych.

Jednak, gdy żaden ze współwłaścicieli nie wrazi zgody na przejęcie nieruchomości na własność i równocześnie współwłaściciele nie mogą wypracować porozumienia, co do wspólnej sprzedaży nieruchomości samodzielnie, wówczas sąd wyda orzeczenie o jej sprzedaży na mocy regulacji kodeksu cywilnego o egzekucji nieruchomości. Wartość uzyskana z tej sprzedaży, po odjęciu kosztów postępowania sądowego, zostanie rozdzielona pomiędzy współwłaścicieli, według posiadanych przez nich udziałów we współwłasności.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *