Jak będzie ustalany podatek dla usług telekomunikacyjnych?

Dodano: 27.05.2014

Za usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone dla klientów przebywających na terytorium innych krajów członkowskich UE, polski operator nie może być zwolniony z konieczności wystawienia faktury z wpisem odwrotne obciążenie. Potrzebne będzie zatem śledzenie statusu odbiorcy, co np. w przypadku podróży klienta pociągiem, może być ciężkie.

Będący aktualnie w fazie konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej ma przystosować polskie przepisy do dyrektywy Rady w kwestii miejsca realizowania usług. Nowe regulacje zakładają rozwiązanie zmierzające do objęcia podatkiem usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz odbiorców, którzy nie są podatnikami na terenie ich konsumpcji.

Zgodnie z określonymi w rozporządzeniu Rady zasadami uzgadniania miejsca zamieszkania odbiorcy, miejsce zamieszkania klienta z innego państwa UE będzie ustalane dla tego kraju, w stosunku do którego zachodzi określone domniemanie.

Przykładowo, przy świadczeniu usługi telekomunikacyjnej przez sieć mobilną należałoby przyjąć, że miejsce zamieszkania zlokalizowane jest w kraju, gdzie został wygenerowany kod MCC karcie SIM umożliwiającej korzystanie z tych usług.

Jednocześnie rozporządzenie Rady określa, że gdy dostawca świadczy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub drogą elektroniczną w takich miejscach, jak budka telefoniczna, automat telefoniczny, punkt bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej, restauracja, hotel, w przypadku których do świadczenia usługi konieczna jest realna obecność odbiorcy w tym miejscu, przyjmuje się, że jego miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu jest w tym miejscu oraz, że usługa ta jest tam faktycznie wykorzystywana. Jeśli zaś chodzi o miejsca takie jak pokład samolotu, statku lub pociąg, w takiej sytuacji miejscem tym jest to, gdzie rozpoczyna się przewóz osób.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *