Interpretacja indywidualna: Jak starać się o jej wydanie?

Dodano: 27.05.2014

Podatnicy, którzy mają wątpliwości dotyczące kwestii związanej z prawem podatkowym, mogą wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, która wydawana jest w imieniu Ministra Finansów. Interpretacja taka chroni płatnika przed potencjalnymi karami pieniężnymi ze strony organów podatkowych. Z kolei dla organów podatkowych jest to dokument wiążący. Aby ubiegać się o uzyskanie interpretacji indywidualnej należy złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji oraz wnieść opłatę w wysokości 40 złotych każdego poddanego interpretacji stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę należy uiścić na konto właściwej Izby Skarbowej, która przyjmuje takie wnioski. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, iż interpretacja indywidualna wydawana jest nie później niż trzy miesiące od dnia przyjęcia wniosku. Termin ten może przedłużyć się w przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnienie brakujących dokumentów przez podatnika. Warto także pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi spełniać sprecyzowane w Ordynacji podatkowej wymagania dotyczące wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w zakresie prawa podatkowego, a także braku subiektywnej oceny prawnej przedstawionego stanu lub zdarzenia.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *