Informacje o zarobkach menedżerów spółek będą ujawnione

Dodano: 21.10.2014

Resort skarbu państwa przygotował założenia do nowej ustawy o nadzorze i uprawnieniach. Proponowane przepisy dotyczą członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w których ponad 50 procentowy udział ma Skarb Państwa.

Projekt jest dość rewolucyjny. Jego założenia określają bowiem brak ograniczeń w wysokości zarobków. Obecnie menedżer takiej spółki może zarabiać miesięcznie nawet 24 tys. zł. Z tego powodu wiele spółek omija te zapisy podpisując umowy cywilnoprawne.

Szczegółowy wykaz podmiotów objętych nowymi regulacjami zostanie opublikowany w osobnym rozporządzeniu. Nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji, czy menedżerowie będą zatrudniani w ramach umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych. Resort skarbu państwa jeszcze nie skomentował tej sprawy. Potwierdza jednak, że projekt nowych założeń jest już w Rządowym Centrum Legislacji.

W swoich założeniach MSP zawarło także propozycję zmniejszenia wysokości odpraw. Zgodnie z nową procedurą będą one przysługiwać tylko tym, którzy przejdą na emeryturę lub rentę lub miejsce pracy zostanie zlikwidowane.

W projekcie został sformułowany także zapis o jawności informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządów oraz o tworzeniu regulaminów wynagradzania w przedsiębiorstwach. Te informacje wraz z właściwymi dokumentami źródłowymi byłby umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Resort proponuje także zmiany w ustawie o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dotyczy to w szczególności objęcia przepisami o obowiązku składania oświadczeń majątkowych osób będących w firmach prezesami, wiceprezesami i członkami zarządu.

W opinii niektórych ekspertów i menedżerów tzw. „ustawa kominowa” potrzebuje zmian i popierają oni prorynkowość oraz jawność rozwiązań, jednak są oni przeciwni publicznemu ujawnianiu informacji o wysokości wynagrodzeń menedżerów.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *