Ile wynosi składka wypadkowa w 2013 roku?

Dodano: 02.04.2013

Każdy pracodawca musi przekazywać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe za swoich podwładnych (emerytalne, zdrowotne, itd.). W przypadku ubezpieczenia wypadkowego przełożony pomija pracowników, którzy znajdują się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Metody obliczania składek wypadkowych:

– wedle ustawy sprzed 11 lat o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

– według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy.

W związku z tym, że nie weszło w życie nowe rozporządzenie, możliwość rozliczania składki wypadkowej na rok 2013 będzie identyczna, jak w latach poprzednich. Zależy głównie od rozmiarów firmy, branży oraz stanu urządzeń i maszyn oraz stopień ewentualnych ryzyk wypadkowych dla zatrudnionych.

Wielkość składki za ubezpieczenie wypadkowe zależy w szczególności od tego, ilu pracowników będzie podlegało ubezpieczeniu. Jeśli załoga liczy do 10 osób, wtedy składka wynosi około 1,93%. Jest zryczałtowana i stanowi jedna drugą najwyższej stopy procentowej w wybranym roku.

W przypadku, gdy pracowników jest ponad 10, wówczas wielkość składki ubezpieczenia wypadkowego uzależniona jest od klasyfikacji działalności gospodarczej.

Co jakiś czas ZUS zajmuje się ustalaniem wielkości składki ubezpieczenia wypadkowego. Wedle prawa ZUS musi przesłać każdemu przedsiębiorcy wiadomość o wysokości stopy procentowej, jednostkowej dla każdej działalności gospodarczej. Termin przesyłania kończy się z dniem 20 kwietnia każdego roku.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *