Formy motywacji wykorzystywane przez pracodawców

Dodano: 08.09.2014

Formami motywacji pracowników, oprócz zarobków, jest oferowanie im świadczeń pozapłacowych, czyli benefitów. Dane za 2013 rok pokazują, że skorzystało z nich 75 proc. pracodawców. Na jakie jeszcze profity od pracodawcy może liczyć zatrudniony?

1. Auto służbowe – stanowi duży profit dla pracownika. Jeżeli pracodawca jest hojny i ma spory budżet, często daje też możliwość wyboru odpowiedniego samochodu spełniającego potrzeby zatrudnionego.

2. Komputer i telefon do celów pozasłużbowych – coraz bardziej popularne staje się udostępnianie pracownikom tych urządzeń do celów prywatnych. Takie działanie ma już nawet swoją nazwę – cyberslacking. Oznacza to, że pracownik może korzystać z telefonu czy laptopa nie tylko w celach służbowych, ale także do przeglądania stron internetowych niezwiązanych z pracą, czy korzystania z portali społecznościowych.

3. Wczasy pod gruszą – to kolejny benefit polegający na tym, że pracodawca dopłaca do urlopu pracownika. Pieniądze na ten cel pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który może być stworzony przez firmę zatrudniającą minimum 20 osób. Zasady przyznania i wartość dofinansowania zależy od sytuacji finansowej i socjalnej pracownika,

4. Karnety na siłownię, fitness lub basen – jest to jedna z najczęściej stosowanych przez pracodawców motywacji. Firmy oferują możliwość nabycia karnetów na zajęcia sportowe po dużo niższych cenach, dopłacając do nich 50 proc. z własnych środków,

5. Opieka medyczna na koszt pracodawcy – to kolejny popularny wybór pracodawców. Proponują oni wykup pakietów medycznych dla pracowników, które zaczyna już być standardem, jednak pakiety mogą być zróżnicowane. Istnieje też możliwość objęcia opieką medyczną członków rodzin pracownika oraz osób zatrudnionych pozostających na rencie czy emerytowanych pracowników.

6. Pożyczka z zakładu pracy – finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jako pomoc na cele mieszkaniowe. Jest to tzw. pożyczka socjalna, czyli rodzaj zwrotnego świadczenia materialnego, które wypłacane jest na cel zakupu lub wybudowania domu, zakupu mieszkania, remont lub modernizację domu lub mieszkania, wykupienia nieruchomości na własność lub dopłata do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni. O takie wsparcie mogą wnioskować pracownicy i członkowie ich rodzin, renciści lub emeryci, którzy byli pracownikami danego pracodawcy oraz ich rodziny, a także inne osoby, którym zatrudniający nadał prawo korzystania z zfśs.

W przypadku, gdy kwota pożyczki jest wyższa niż 500 zł, umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej, a pożyczkę należy zwrócić w terminie wskazanym w umowie lub, jeśli nie został on podany, najpóźniej sześć tygodni po wypowiedzeniu przekazanym przez pożyczkodawcę.

Ponadto, dzisiaj firmy często dają swoim pracownikom okolicznościowe prezenty czy tańsze bilety do kina lub filharmonii.

Dość popularnym benefitem są też szkolenia, kursy lub dodatkowe dni urlopu (pracownik ma prawo do dodatkowych 2 dni wolnych w roku).

Niektórzy pracodawcy pokrywają też koszty wyżywienia pracowników w czasie pracy, płacąc za służbowe lunche lub zapewniając dostawę owoców i napojów do firmy.

Jedną z form motywacji, z której najrzadziej korzystają pracodawcy jest oferowanie swoim pracownikom służbowego mieszkania czy prywatnego przedszkola lub szkoły dla potomstwa.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *