Faktoring szansą dla inwestorów

Dodano: 16.07.2014

Rynek produktów inwestycyjnych jest bardzo różnorodny i daje potencjalnym inwestorom bogaty wachlarz możliwości. W zależności od poziomu skłonności do ryzyka można wybierać między założeniem lokat bankowych, inwestycjami w nieruchomości czy grą na giełdzie. Rynek tworzy również nowe alternatywy, takie jak kupowanie należności przedsiębiorstw w ramach faktoringu.

W największym skrócie ten rodzaj inwestycji polega na finansowaniu faktur z wydłużonym terminem płatności, których płatnikiem jest duży i wiarygodny podmiot, niejednokrotnie spółka giełdowa. Inwestor nabywa prawa do wierzytelności handlowej z tytułu faktury z odroczonym terminem płatności z pewnym dyskontem. Rynek jest bardzo różnorodny i do sfinansowania mogą być przekazane faktury o wartości od kilku tysięcy do nawet kilku milionów.

Schemat działania jest bardzo prosty. Sprzedawca przekazuje wystawioną fakturę do faktoringu. Po jej akceptacji inwestor, określany mianem faktora, wypłaca zaliczkę, która najczęściej stanowi 80% wartości faktury. Reszta kwoty wpływa na konto wystawcy w momencie gdy płatność zostanie uregulowana przez odbiorcę dóbr czy usług. Oczywiście kwota ta pomniejszona jest o dyskonto, które w całej transakcji stanowi zysk inwestora.

Czym ten rodzaj inwestycji wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku i co czyni go szczególnie atrakcyjnym. Przede wszystkim opiera się na przejrzystym schemacie, który pozwala łatwo zaplanować cały proces inwestycji i umożliwia lepsze oszacowanie potencjalnego ryzyka.

Faktoring to produkt bardzo płynny. Terminy płatności finansowanych faktur to zwykle 30, 60 bądź 90 dni. Po tym okresie należność zostaje uregulowana, zatem inwestor nie blokuje swoich środków na długi czas. Od początku dokładnie wie, kiedy najpóźniej może spodziewać się spłaty należności, a tym samym swojego zysku i z góry może planować kolejne transakcje. Drugim ważnym czynnikiem jest rentowność, gdyż ten sposób inwestowania środków daje gwarancję wysokich stóp zwrotu przy poziomie ryzyka zbliżonym do obligacji korporacyjnych płatnika. Dyskonto dla inwestora za sfinansowanie 30-dniowej faktury z reguły wynosi od 1 do 2 procent jej wartości, co może oznaczać nawet 30% w skali roku na zainwestowanym kapitale.

Swoje środki można oczywiście lokować w obligacje korporacyjne firmy notowanej na giełdzie, na których zarabia się np. 8%, jednak kupno wierzytelności handlowych tej spółki jest znacznie bardziej intratnym rozwiązaniem, gdyż jej zobowiązania są wyżej oprocentowane, np. na 15% w skali roku. Zatem zysk jest zdecydowanie większy, a ponoszone ryzyko zbliżone – ocenia Arkadiusz Kleszcz, Prezes Zarządu Faktorama.

Inwestowanie w wierzytelności nie jest całkowicie pozbawione ryzyka. Kupujący należności musi brać pod uwagę ryzyko niewypłacalności płatnika faktury, opóźnień w spłacie czy ryzyko fraudu. Mając je na uwadze można jednak w znacznym stopniu ograniczyć prawdopodobieństwo ich zaistnienia.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że na rynku inwestycyjnym nie ma produktów całkowicie pozbawionych ryzyka. Nawet najbezpieczniejsze produkty finansowe wiążą się z niewielką szansą defaultu. Dlatego bardzo ważnym przy tej formie inwestowania jest takie określenie dyskonta, przy którym akceptujemy ryzyko z nią związane – twierdzi Adam Bruliński, ekspert związany z rynkiem kapitałowym. W tym kontekście kupowanie wierzytelności, których płatnikiem są największe polskie firmy, jest bardzo interesującą alternatywą – dodaje.

W ostatnim czasie powstały nowe rozwiązania, umożliwiające inwestowanie w ramach zakupu wierzytelności handlowych. Mowa o internetowych platformach aukcji faktur, na których spotykają się z jednej strony firmy, które chcą przyspieszyć otrzymanie płatności za dostarczone towary czy usługi, a z drugiej inwestorzy, chcący zainwestować posiadane nadwyżki finansowe. Takie platformy to innowacyjne rozwiązanie, łączące świat faktoringu i rynków kapitałowych.

 

Źródło: Faktorama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *