Dostawcy energii chcieli wyższych cen, ale prezes URE się nie zgodził

Dodano: 04.09.2014

Nowe propozycja taryf z większymi opłatami za energię elektryczną nie została podpisana przez prezesa URE. Czterech głównych sprzedawców w Polsce domagało się podwyższenia cen energii dla klientów indywidualnych.

Dokładnie chodzi tu o brak zatwierdzenia zmian taryf na zbycie energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G.

Czterej wnioskujący sprzedawcy energii domagali się podwyższenia cen energii w związku z wejściem w życie ustawy ponownie nakładającej obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

Według interpretacji URE stawki taryf zatwierdzonych pod koniec zeszłego roku nie dają powodów do ich zmian.

W wydanym przez URE dokumencie napisano, że proces legislacyjny tych zmian, który trwał w Sejmie w grudniu 2013 r., był też uwzględniany w czasie zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej na kolejny rok. Zatem taryfy na 2014 r. zostały obliczone tak, aby przeciwdziałać podwyższeniu cen energii elektrycznej dla konsumentów po tym, jak zaczną obowiązywać regulacje ustawy w zakresie obowiązku nabycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

Zatwierdzone w grudniu 2013 roku taryfy zostały określone w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych, czyli potrzebnych do wykonywania zobowiązań powstałych w wyniku prowadzenia przez firmę działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią. Taryfy te pozwalają na niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej nawet w obliczu zmiany regulacji dotyczących żółtych i czerwonych certyfikatów.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *