Dochodzenie praw w przypadku wady fizycznej zakupionej nieruchomości

Dodano: 09.10.2014

W nowelizacji ustawy o prawach konsumenta zawarto kilka nowych zapisów pozytywnych dla konsumenta. Określa ona także regułę, że nabywca nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Termin ten nadal nie został uszczegółowiony, a to może spowodować, że pomiędzy zainteresowanymi będzie dochodziło do konfliktów.

Jeden z zapisów znowelizowanej ustawy odnosi się do konieczności zawiadomienia kupującego przez dewelopera o przysługujących mu uprawnieniach z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady świadczenia.

Nowością jest także obowiązek poinformowania przez zbywcę, czy wraz ze sprzedażą nieruchomości świadczy on również usługi posprzedażne lub gwarancyjne. Nie jest bowiem wykluczone, że po zakończeniu transakcji kupna-sprzedaży deweloper będzie świadczył inne usługi związane np. z utrzymaniem i konserwacją nieruchomości. W takiej sytuacji powinien on poinformować o tym kupującego zanim ten postanowi o związaniu umową z deweloperem.

Mimo, że w ustawie deweloperskiej znajdują się bardziej rygorystyczne zasady usuwania wad lokalu mieszkalnego lub domu wolnostojącego, to gdy jakiś aspekt nie został w niej uregulowany, wówczas skierowuje się do Kodeksu cywilnego. Znowelizowane regulacje zapewniają kupującym prawa brzmiące podobnie we wcześniejszej wersji ustawy, np. prawo do żądania niższej ceny, odstąpienie od umowy lub wymiana rzeczy wadliwej na inną bądź usunięcie wady.

Jeżeli nabywcą nieruchomości jest konsument, to zamiast zaoferowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, może on zażądać wymiany rzeczy niemającą wady lub zamiast tego żądać usunięcia wady.

Hipotetycznie może nastąpić sytuacja, że konsument będzie miał prawo do zamiany nieruchomości na wolną od wad, ale powinien być świadomy, że takie uprawnienie nie będzie mu przysługiwać w każdej sytuacji. Jeśli doprowadzenie nabytej rzeczy do stanu zgodnego z kontraktem w sposób określony przez nabywcę nie będzie możliwe lub wymagałoby zainwestowania zbyt wysokich kosztów względem tego, co proponuje sprzedawca – wówczas taka możliwość nie zaistnieje. Przy udowodnieniu nadmierności kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także uwzględniane są utrudnienia, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Niestety, ustawa nie określa dokładnie, czym jest niemożliwość doprowadzenia nabytej rzeczy do zgodności z umową. W takich sytuacjach trzeba się zatem spodziewać, że każdorazowo kluczowa będzie treść umowy podpisanej pomiędzy sprzedawcą i konsumentem.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *