Dochody spółki – jakie dochody o tym informują?

Dodano: 17.09.2013

Spółki kapitałowe (w tym spółka z o.o.) są objęte opodatkowaniem dochodowym CIT. Dlatego też wszystkie zyski i straty muszą być rzetelnie księgowane, a koszty uzyskania przychodu poprawnie dokumentowane. Jak prawidłowo zbierać dokumentację, aby nie obawiać się ewentualnej kontroli? O czym wiedzieć?

Każdy właściciel firmy, który kieruje odrębną działalność gospodarczą musi znać przepisy o prawie rachunkowym i zbierać wszystkie istotniejsze druki. Chodzi przede wszystkim o faktury VAT, noty, umowy, wyciągi bankowe, rachunki, weksle, przelewy, czeki, protokoły, rozliczenia czy delegacje.

Dodatkowo należy wspomnieć, że każdy z opisanych wcześniej dokumentów powinien zawierać niezbędne informacje (na przykład przedmiot oraz strony transakcji, nr faktury, datę dokonania zakupu/sprzedaży, wartość brutto i netto, podpisy oraz opis zdarzenia gospodarczego) i dane firmy.

Reasumując, można powiedzieć, że wypełnianie kwestii formalnych jest ustawowym zadaniem każdego podatnika. Wszelkie uchybienia w tym zakresie są traktowane jako wykroczenie, a w działaniach na większa skalę jako przestępstwo. Zatem zastosowano odpowiednie do popełnionego czynu kary (finansowe lub ograniczenia wolności).

red. Justyna Błahut
skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *