Dochody gospodarstw domowych określą stawki opłat za odpady

Dodano: 25.09.2014

Po konsultacji z rządem posłowie PO sformułowali poprawkę do ustawy określającą maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Tak jak spodziewano się będą one szacowane w oparciu o przeciętny dochód gospodarstwa domowego, określonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Opłaty, jakie będą mogły pobierać gminy od mieszkańców będą szacowane na podstawie jednego z trzech wskaźników: liczby mieszkańców, metrażu mieszkania lub ilości zużytej wody. W przypadku zdecydowania się na pierwszą opcję wartość ta nie będzie mogła przekroczyć 1-2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, przy wzięciu pod uwagę danych GUS, czyli nie więcej niż 25 zł na osobę. Przy zdecydowaniu się na drugą wytyczną ta kwota nie będzie mogła przewyższać 0,08 proc. dochodu – do 1,02 zł za każdy metr kwadratowy. Z kolei, przy przyjęciu, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami będzie zależna od metrów sześciennych zużytej wody, cena nie będzie mogła przewyższać 0,7 proc. dochodów, czyli ok. 8 zł za metr.

Wskazane stawki stanowią limit maksymalny, a to oznacza, że gminy nie będą mogły ich przekroczyć.

Tadeusz Arkit, poseł PO i przewodniczący sejmowej podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia poselskich projektów nowelizacji ustaw o utrzymaniu czystości porządku w gminach wyjaśnia, że to ile realnie gmina powinna pobierać za odpady powinno być zależne od faktycznych kosztów, które odprowadza za prowadzenie gospodarki śmieciami, czyli należy wliczyć w to koszty odbioru, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, a także obsługę administracyjną tego systemu.

Ponadto, w poprawce zamieszczono zapis dotyczący tego, aby istniała możliwość zwolnienia przez gminy w całości lub w części pobierania opłat za śmieci najbiedniejszych mieszkańców. Ma o tym decydować wysokość ich dochodu. W przypadku, gdy będzie on zezwalał na wnioskowanie o zasiłek z pomocy społecznej, taka ulga będzie możliwa, ale finalnie decyzję podejmie samorząd.

Konieczność wprowadzenia do ustawy zmian w zakresie maksymalnych stawek za gospodarowanie odpadami powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Rząd musi zakończyć te działania do maja 2015 roku.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *