Dobra wiara podatnika jako jeden z warunków odzyskania VAT

Dodano: 06.10.2014

Do ważniejszych uprawnień podatników VAT należy odliczanie podatku naliczonego z faktur zakupowych. Jednak w rzeczywistości jest coś, co może stanąć na drodze odzyskania zwrotu?

Spośród wielu interpretacji sądów i organów skarbowych powstała subiektywna koncepcja dobrej wiary podatnika, jako dodatkowy wymóg niezbędny do spełnienia, aby móc dokonać odliczenia VAT. Taka konstrukcja powoduje zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego, głównie ze względu na to, że dotyczy subiektywnych i niedokładnie określonych kryteriów, takich jak czynności, które powinna podjąć rzetelnie działająca firma, aby zweryfikować czy kontrahent jest uczciwy.

Sprawia to, że podatnik, który został wmieszany w transakcję, w trakcie której doszło do wyłudzenia VAT ma zadanie nierealne do wykonania. Według organów skarbowych powinien on zrealizować o jedną czynność więcej od tych, które podjął aby odzyskać VAT.

Jednak nie jest dobrym rozwiązaniem, aby podatnik musiał pełnić rolę podmiotu, który inwigiluje swojego klienta. Powoduje to, że organy skarbowe, jak również pozostałe organy państwowe obciążają podatnika obowiązkami de facto związanymi ze ściganiem przestępstw.

W takich sytuacjach, spore znaczenie ma też fakt, że kontrole podatkowe odbywają się po wielu latach od dokonania transakcji. Ocena zachowań podatnika bazuje zatem na wiedzy, którą organy skarbowe zyskały po długim czasie od daty zdarzenia.

Podsumowując, potrzebne jest podjęcie działań przez ustawodawcę i wdrożenie obiektywnych kryteriów pozwalających na ocenę dobrej wiary. W przeciwnym razie podatnicy wciąż będą poddani presji budżetowej i mogą ściągać nieuiszczony podatek VAT od podmiotu, który może go zapłacić, a nie od tego, który rzeczywiście był oszustem podatkowym.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *