Do 2030 roku efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 30 proc.

Dodano: 24.07.2014

Komisja Europejska przyjęła projekt, w którym zamieszczona została analiza postępu w osiąganiu postawionego sobie przez Unie Europejską celu 20 proc. wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r., a także unijne cele odnośnie tej kwestii na kolejne lata do 2030 roku.

W trakcie konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. energii, Guenther Oettinger powiadomił, iż po długich obradach KE przyjęła zaproponowany nowy cel, czyli wzrost efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030 roku. Zapowiedział też, że propozycja ta będzie niedługo przedłożona Radzie Europejskiej.

Według niego propozycja KE nie ma stuprocentowych, ale spore szanse zdobycia akceptacji przywódców państw i rządów, a następnie pozytywnego przejścia przez etap legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Zaznaczył, że wzrost efektywności o 30 proc. do 2030 r. umożliwi zmniejszenie zależności UE od importu surowców energetycznych. Jednak będzie to wymagało także sporych inwestycji m.in. w budynki.

Oettinger zapytany o to, dlaczego przedstawiony w dokumencie cel nie jest jednoznacznie określony jako wiążący, odpowiedział, że postawiony poprzednio cel 20 proc. wzrostu efektywności do 2020 r. był niewiążący. Aby go uzyskać, Komisja stworzyła projekt dyrektywy, która ostatecznie została zaakceptowana.

Kilka dni temu organizacja ekologiczna Greenpeace skrytykowała KE za to, że zaprezentowany przez nią dokument nie jest wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Według organizacji, plan KE nie wyjaśnia, czy cel jest wiążący czy nie a państwa członkowskie nadal podzielone w kwestii celów klimatycznych i co do tego, czy powinny być one wiążące.

W październiku tego roku przywódcy mają zadecydować w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej na lata 2020-2030. W kwestii ograniczenia emisji CO2, KE zaproponowała 40 proc. obniżenie wobec roku 1990, oraz co najmniej 27 proc. udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii, w przeliczeniu na średnią dla całej Wspólnoty, a nie konkretnych celów dla poszczególnych państw.

Z kolei według celów unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wzrostu o 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20 proc.

W tym miesiącu KE wydała komunikat, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak terminowego wdrożenia dyrektywy w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Unia może nałożyć na Polskę karę finansową w wysokości 96,72 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *