Dla kogo dodatek wyrównawczy

Dodano: 18.06.2014

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia należy się tym pracownikom, którzy po przeniesieniu na inne stanowisko pracy będą otrzymywali niższe wynagrodzenie.  Komu w pierwszej kolejności należy się ta forma rekompensaty?

Dokładnie sformułowane zostało to w Kodeksie pracy, gdzie przepisy wyraźnie wskazują osoby i sytuacje, w których dodatek musi być wypłacany.

Prawo pracy szczególnie zabezpiecza kobiety w ciąży oraz matki karmiące. Pracownica w ciąży nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, ani godzinach nocnych. Jeżeli nie jest to możliwe pracodawca ma obowiązek dostosować godziny pracy, a gdy nie jest to możliwe – przenieść zatrudnioną na inne stanowisko. Tak samo musi postąpić w przypadku prac szkodliwych lub szczególnie ciężkich. W sytuacji, gdy pracodawca nie może spełnić tych warunków, wówczas musi zwolnić pracownicę w ciąży, jednak z zachowaniem prawa do obecnego wynagrodzenia.

W pozostałych przypadkach – skrócenia czasu pracy, zmiany warunków pracy oraz przeniesienia na inne stanowisko – pracownica ma prawo do dodatku wyrównawczego, o ile jej pensja uległa obniżeniu. Wysokość dodatku nie jest zależna od wydajności zatrudnionej na konkretnym stanowisku.

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia przysługuje również pracownikowi, u którego stwierdzono objawy choroby zawodowej. W sytuacji, gdy lekarz opiekujący się danym zakładem pracy orzeknie u zatrudnionego objawy choroby zawodowej i wyda stosowne orzeczenie lekarskie, zatrudniający musi przenieść pracownika na inne stanowisko pracy, które nie naraża pracownika na działanie czynnika, który przyczynił się do powstania tych objawów. Takie działanie powinno się odbyć w terminie i na okres wskazany przez lekarza.

Jeżeli zmiana stanowiska pracy skutkuje dla pracownika niższym wynagrodzeniem, wówczas zatrudnionemu przysługuje dodatek wyrównawczy, który jednak nie może być realizowany dłużej niż 6 miesięcy.

Pracownika, który jest niezdolny do świadczenia dotychczasowej pracy, ponieważ uległ wypadkowi w pracy lub, u którego wykazano chorobę zawodową – pracodawca również musi przenieść do innej pracy. Praca ta musi być odpowiednia, a więc zgodna z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami. Jeśli przeniesienie wymaga obniżki wynagrodzenia, zatrudnionemu przysługuje dodatek wyrównawczy, ale tak jak w powyżej opisanym przypadku – może on być wypłacany najdłużej przez 6 miesięcy.

Przepisy zakładają jeszcze dwie sytuacje, w których zapewniona jest wypłata dodatku wyrównawczego, są to:

– wypłata dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową pełniąc angaż asesorów, aplikantów i sędziów sądów wojskowych, a także asesorów, aplikantów i prokuratorów wojskowych;

– przy zwolnieniach grupowych, na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z powodów niedotyczących pracowników.

Dodatek wyrównawczy szacowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu określania wynagrodzenia w okresie nieświadczenia pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania rekompensat, odpraw, dodatków wyrównawczych do pensji i innych należności zaplanowanych w Kodeksie pracy.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *