Dezinwestycja jako strategia w biznesie

Dodano: 26.05.2014

Przedsiębiorstwa coraz częściej stosują dezinwestycje w celu zwiększenia swojej wartości. Ta strategia polega na zbyciu części majątku przedsiębiorstwa. Rozpatrywanie jej w kategoriach szybkiego zysku powodzi odchodzi na dalszy plan a zarządzający firmami coraz częściej wdrażają dezinwestycje w swoje długoterminowe strategie.

Powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się na dezinwestycje mogą być różne. Firmy przeglądając swoje strategie czasami decydują się na sprzedaż części aktywów, które nie odpowiadają ich bieżącej działalności, czyli nie stanowią tzw. core businessu. Kolejną przyczyną sprzedaży majątku firmy jest poszukiwanie kapitału. Firma, która chce zdobyć fundusze, przykładowo, aby przejąć inne przedsiębiorstwo z branży, może sprzedać mniej ważną, czy niezbyt perspektywiczną część spółki. Innym powodem dezinwestycji może być konieczność spłaty zobowiązania finansowego. Niezależnie od przyczyny, istotne jest, aby decyzja o zbyciu majątku firmy wynikała z zaplanowanej i racjonalnej strategii biznesowej, która powinna być na bieżąco kontrolowana.

Na podstawie badania Corporate Divestment Study firma EY przeprowadziła rozmowy z 720 członkami zarządów spółek na całym świecie. Wynika z nich, że powody, dla których podejmują oni decyzję o przeprowadzeniu regularnych przeglądów swojego biznesu zależą miedzy innymi od branży, w której działają. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że do takiej decyzji mogą przyczynić się zbyt małe zasoby i oczekiwania udziałowców w kwestii dywidend.

Spośród badanych przedsiębiorstw ponad połowa dokonała dezinwestycji w trakcie ostatnich 2 lat. Dane pokazują jednak, że tylko 41 proc. zrobiło to w oparciu o wyniki przeglądu portfolio. W przypadku dużych światowych graczy powinna być regularnie wykonywanym procesem (co najmniej dwa razy do roku) i częścią struktury kapitałowej firmy.

Zbycie aktywów oraz dostosowanie biznesowego portfolio do okoliczności pojawiających się na rynku umożliwia firmom skupienie się na bardziej zyskownych sektorach działalności. Pomyślne zainwestowanie uwolnionych środków pozwala na rozszerzenie działalności na nowych rynkach, a także rozwój innowacyjnego produktu, który z kolei w dłuższej perspektywie czasu pozwoli zwiększyć zyski i zapewni większy wzrost w kolejnych latach.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *