Czym jest horyzont inwestycyjny?

Dodano: 01.07.2014

Podejmując decyzję o rozpoczęciu przygody z rynkiem kapitałowym, czyli inwestowaniu warto szczególnie uwzględnić analizę indywidualnej sytuacji finansowej, która umożliwi sprecyzowanie kluczowych elementów przyszłych inwestycji. Jednym z tych elementów jest cel inwestycyjny. Z celem powiązany jest natomiast kolejny bardzo istotny element zwany horyzontem inwestycyjnym.

Horyzont inwestycyjny to zakładana długość okresu, na jaki dokonuje się inwestycji. Skonkretyzowanie celu, na jaki inwestor chce wydać zgromadzony kapitał, a także osiągnięty zysk, praktycznie z automatu decyduje o wyborze okresu inwestycji i jednocześnie o strukturze portfela inwestycyjnego.

W przypadku, gdy inwestor planuje w niedługim czasie przeznaczyć zgromadzone pieniądze na dany cel, ale nie chce by leżały one nieoprocentowane, wówczas mamy do czynienia z inwestycją krótkoterminową. Wówczas rekomenduje się zakup stosunkowo płynnych i bezpiecznych instrumentów. Oczywiście, w bieżącym stanie obligacje skarbowe i depozyty bankowe nie gwarantują nam wysokiego zysku, ale wiążą się z minimalnym ryzykiem straty kapitału. Większego zwrotu możemy oczekiwać natomiast inwestując w akcje lub surowce, jednakże w krótkim czasie odzwierciedlają one nastroje inwestorów, które zazwyczaj są bardzo zmienne. Dlatego też przy tych instrumentach strata może być równie szybka jak zysk, co przekłada się na zwiększone ryzyko.

W sytuacji, gdy inwestor ma odległe plany i chce zebrać dodatkowe środki na emeryturę lub na studia dziecka w przyszłości, mamy do czynienia z inwestowaniem długoterminowym. Taka forma sprzyja wyborowi bardziej ryzykownych instrumentów w postaci akcji czy funduszy akcyjnych, ponieważ zgodne jest to z zasadą, że im dłuższy horyzont inwestycji, tym większe ryzyko można podjąć, aby osiągnąć wyższe zyski. Długi okres inwestycji powinien minimalizować gorsze okresy na rynku i jednocześnie redukować zmienność portfela. Dlatego też w długim okresie inwestowania inwestorzy częściej opierają się na danych makroekonomicznych, czyli informacjach o stanie gospodarki, co pozwala podjąć decyzję odnośnie wyboru inwestycji.

W średnim terminie inwestowania, który trwa zazwyczaj od 1 do 5 lat, najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja portfela, czyli zainwestowanie posiadanych pieniędzy w różne instrumenty finansowe, np. obligacje i akcje. Dzięki obligacjom część zgromadzonego kapitału będzie chroniona i zapewniony będzie stabilny wzrost, z kolei część akcyjna pozwoli na uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu, oczywiście przy zwiększonym ryzyku.

Wybór okresu inwestowania zależy od indywidualnych preferencji i planów. Trzeba jednak uważać, aby nie przecenić własnych umiejętności inwestycyjnych. Wypracowanie zysku rzędu kilkudziesięciu procent w ciągu kilku miesięcy jest bardzo zachęcające, jednak bardzo trudne do wykonania w rzeczywistości i niemożliwe przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Należy zatem pamiętać, że przewidywana stopa zwrotu musi być możliwa do wypracowania w wyznaczonym terminie przy określonym wcześniej ryzyku.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *