Czym grozi pracownikowi korzystanie z Internetu w godzinach pracy w celach prywatnych?

Dodano: 12.06.2014

Korzystanie z Internetu w celach prywatnych w trakcie godzin pracy może grozić pracownikowi zwolnieniem z pracy. Takie korzystanie z sieci w celach prywatnych w godzinach pracy nosi nazwę „cyberslacking”.

Pracownik często może nie być tego świadomy, ale korzystając z Internetu w godzinach pracy w celach prywatnych, może naruszyć przepisy, co w niektórych sytuacjach wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony zatrudniającego.

Szczególnie uważać powinni pracownicy zatrudnieni na pełen etat, czyli pracujący osiem godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Regulacje prawa pracy dokładnie określają, iż w trakcie godzin pracy pracownik jest do dyspozycji pracodawcy, a więc powinien realizować obowiązki wynikające z czynności zawodowych. Kodeks Pracy precyzyjnie definiuje takie obowiązki.

Korzystając z Internetu w celach prywatnych pracownicy naruszają przepisy zamieszczone w Kodeksie Pracy, np. wchodząc na podejrzane strony internetowe i narażając tym samym komputer służbowy na zawirusowanie, uszkodzenie lub zainfekowanie oprogramowaniem szpiegowskim. Postępując w taki sposób pracownik może się przyczynić do wycieku danych z firmy, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Przez to zatrudniony naraża się nie tylko na konsekwencje wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, ale może także ponieść odpowiedzialność wynikającą z regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W sytuacji, gdy pracownik ściąga z Internetu nielegalne pliki i gromadzi je na swoim służbowym komputerze, naraża w ten sposób swojego pracodawcę na odpowiedzialność prawną i materialną.

Pracodawcy zabezpieczają się przed takimi nieodpowiednimi zachowaniami ograniczając lub niejednokrotnie uniemożliwiając dostęp do konkretnych serwisów internetowych. Często takie zapisy znajdują się w wewnątrzzakładowych regulaminach czy zarządzeniach, które pracownik jest zobowiązany podpisać.

Karą za złamanie regulaminu może być upomnienie lub nagana. Pracownikowi może zostać także zabrana premia regulaminowa, o ile przewidują to warunki jej przyznawania. Jednak, co najważniejsze, pracodawca może zwolnić pracownika z pracy w trybie dyscyplinarnym, zarówno w sytuacji, gdy naruszenie obowiązków pracowniczych zostało dokonane umyślnie, jak i nieumyślnie. W takim przypadku zatrudniający nie musi poprzedzać wypowiedzenia umowy karą porządkową. Nie jest również istotne, że pracownik, który korzystał z Internetu w celach prywatnych, wykonał w tym czasie wszystkie obowiązki nałożone mu przez pracodawcę.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *