Czym charakteryzuje się praca tymczasowa?

Dodano: 02.07.2014

Praca tymczasowa to jedna z form wykonywania zadań na rzecz pracodawcy przez okres nie dłuższy niż wskazany w przepisach prawa pracy. Jest ona dogodnym rozwiązaniem dla osób uczących się, studentów, ale także tych, którzy planują zmianę pracy. Na czym dokładnie polega praca tymczasowa?

Zgodnie z przepisami prawa pracy praca tymczasowa polega na realizacji zadań, które spełniają następujące wymagania:

– posiadają charakter okresowy, sezonowy lub doraźny,

– ich terminowe wykonanie przez pracowników świadczących pracę dla pracodawcy użytkownika nie byłaby możliwa lub nie mieści się w obszarze ich obowiązków.

Praca tymczasowa ma więc inne cechy od typowego stosunku pracy. Pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. W większości przypadków umowa przybiera formę umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej składa się więc na trójstronny stosunek prawny, w którym biorą udział:

– agencja pracy tymczasowej,

– pracodawca użytkownik,

– pracownik tymczasowy.

Najdłuższy czas zawarcia umowy o pracę tymczasową jest dokładnie określony przez pracodawcę. Łączny czas świadczenia pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego nie może przekroczyć 12 miesięcy trwających w okresie 36 kolejnych miesięcy.

W przypadku, gdy pracownik w sposób ciągły wykonuje zadania, które należą do obowiązków pracownika nieobecnego – okres świadczenia pracy tymczasowej nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Po okresie zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej, zatrudniony może być ponownie skierowany do pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *