Czy zmiana definicji samochodu osobowego ma wpływ na sposób amortyzacji?

Dodano: 05.06.2014

Od kwietnia tego roku w ustawie CIT i PIT znajduje się nowa definicja samochodu osobowego. W jaki sposób wpływa to na sytuację podatników, którzy dotąd użytkowali samochody klasyfikowane, jako inne niż osobowe?

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw dotyczą przede wszystkim zmian w odliczaniu VAT od kosztów związanych z autami osobowymi, ale jednocześnie zmieniona została także definicja samochodu osobowego w ustawach o podatku dochodowym.

Nowa definicja takiego samochodu traktuje pojazd samochodowy o akceptowalnej masie całkowitej nieprzewyższającej 3,5 tony, który konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z prowadzącym pojazd. Zawężona została z kolei kwalifikacja pojazdów nieuznawanych, jako auta osobowe. Z tego katalogu wykluczone zostały pojazdy o dopuszczalnej ładowności wybiegającej poza wyznaczone limity 425, 493 i 500 kg i odpowiednio 1, 2, albo 3 miejsca siedzące. W ten sposób część samochodów, które w myśl regulacji, dotychczas uznawane za pojazdy ciężarowe, od 1 kwietnia 2014 r. byłyby uznane za samochody osobowe, co nie w każdym przypadku byłoby korzystne dla przedsiębiorców.

Zgodnie z odpowiednim artykułem ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodu z tytułu zużycia takiego samochodu stanowią odpisy amortyzacyjne, ale wyłącznie od części wartości początkowej odpowiadającej równowartości 20 tys. euro. Takie ograniczenie występuje też w odniesieniu do składek na ubezpieczenie takiego środka transportu.

Jednak, zgodnie z regulacjami przejściowymi, nowe przepisy mają zastosowanie tylko dla pojazdów zakupywanych po 1 kwietnia 2014 r. Reasumując, posiadacze samochodów, które dotychczas były klasyfikowane jako ciężarowe, a po zmianie ustawy będą traktowane, jako osobowe, nie muszą zmieniać sposobu ich amortyzacji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *