Czy wysokość wynagrodzenia to tajemnica?

Dodano: 26.10.2014

Wynagrodzenie to bardzo istotna kwestia podczas podejmowania zatrudnienia oraz wykonywania stałej pracy zawodowej. W wielu przypadkach mobilizuje do działania, skłania do realizowania wyników sprzedaży oraz stanowi odzwierciedlenie posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia. Czasami pensje są podwyższane jednorazowo, innym razem okresowo lub na czas nieokreślony. Zawsze celem jest dodatkowe podziękowanie za poświęcenie, wspaniale wykonany projekt lub zadowolenie klienta. Warto jednak pamiętać, że wiele firm nie pozwala rozmawiać o otrzymywanych dochodach, a w skrajnych przypadkach przewiduje kary finansowe za złamanie klauzuli milczenia (zazwyczaj podpisywana wraz z umową o pracę). Czy wynagrodzenie powinno pozostawać tajemnicą? Dlaczego duże korporacje nie pozwalają przekazywać informacji o otrzymywanych pensjach? Czy jest to zgodne z prawem?

4

Po pierwsze dla wielu pracowników wynagrodzenie odzwierciedla pozycję społeczną, respekt wśród pozostałych zatrudnionych, możliwości zawodowe, umiejętności, aspiracje i ambicje. Nie powinien zatem dziwić fakt, że wiele osób mówi o pieniądzach, aby zaznaczyć swoją pozycję w firmie lub poskarżyć się na nierówne traktowanie. Okazuje się jednak, że nie każdy pracodawca życzy sobie, aby przeprowadzano takie dyskusje w czasie pracy oraz poza nią. Jest to typowo asekuracyjna taktyka, która z chęcią powielana jest również w Polsce.

Powodem wprowadzenia tajemnicy są względy bezpieczeństwa, ochrona przed konkurencją oraz wysoka wartość gospodarcza informacji. Wysokość wynagrodzenia to wiadomość o kondycji finansowej, posiadanym kapitale oraz możliwościach inwestycyjnych. To również sygnał dla branży i okazja do poprawiania warunków w podobnych firmach, aby pozyskać dobrych specjalistów i doświadczonych profesjonalistów. Milczenie ma potwierdzać lojalność i rzetelność wobec przełożonego oraz chęć współpracy również w sytuacjach kryzysowych.

Wiele firm interpretuje zaraz mówienia o wynagrodzeniu jako ochronę danych osobowych. Nie tylko personalia powinny być utajnione, ale również miejsce zamieszkania, status społeczny, osiągane dochody, posiadane dobra majątkowe (nieruchomości, samochody, dzieła sztuki) oraz spłacane kredyty i długi. Rozpowszechnianie konkretnych kwot może działać na niekorzyść zatrudnionych, burzyć ich dobre imię lub wzbudzać mieszane emocje wśród rodziny, przyjaciół czy nawet sąsiadów.

Teoretycznie żaden pracownik nie powinien czuć się ograniczony i zobowiązany do milczenia. Wewnętrzne regulaminy godzą w wolność słowa i prawo do swobodnej wypowiedzi. To jednocześnie okazja do wprowadzania niesprawiedliwych podziałów, faworyzowania niektórych i ignorowania pozostałych. Zachowanie tajemnicy to przyzwolenie na nielegalne praktyki i niekonsekwencję. Niestety podpis pod klauzulą jest ważny, a konsekwencje mogą być wyciągane.

Podsumowując, tajemnica wynagrodzenia to tylko ustalenia pracodawcy, który nie chce konfrontacji i problemów wśród personelu. W sądzie skończyło się wiele spraw dotyczących złamania zmowy milczenia i większość wygrali pracownicy. Mają prawo porównywać swoje zarobki ze współpracownikami, aby stwierdzić ewentualne nieprawidłowości, ocenić zasady obliczania pensji oraz upomnieć się o należną podwyżkę lub premię.


Artykuł przygotowany przez specjalistów z http://recrute.pl/

stopka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *