Czy wymiana prawa jazdy będzie obowiązkowa?

Dodano: 10.10.2014

Aktualnie trwają prace nad projektowaniem zmian w rozporządzeniu określającym wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Głównym celem jest ujednolicenie przepisów na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie ich przejrzystości. Czy zatem zaistnieje obowiązek wymiany prawa jazdy?

Zdaniem resortu infrastruktury i rozwoju zmiana przepisów jest niezbędna, aby przystosować je do ustawodawstwa europejskiego, a także mają one oddziaływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednoznacznego wskazania, że nadanie uprawnień do kierowania samochodami stanowi czynność administracyjną, a nie tylko materialno-techniczną, jak wskazywałyby na to niektóre ośrodki. Oznaczałoby to, że osoba, która nie jest zadowolona z uzyskanych efektów może złożyć odwołanie, a tym, którzy zdali egzamin na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym mieliby otrzymaną decyzję w postaci gotowego dokumentu.

Ponadto, przygotowany został schemat działania przewidziany w sytuacji wymiany dotychczasowego dokumentu ze względu na zmianę znajdujących się na nim danych. Umożliwiono także wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, w przypadku, gdy termin jego ważności minął.

Jednak dla kierowców najważniejsze różnice będą dotyczyły kategorii posiadanych uprawnień. Obecnie na polskim prawie jazdy znajdują się tylko wynikowe kategorie, a nie cały zakres danych. W związku z tym, kierowca, który chce dokonać wymiany prawa jazdy na zagraniczny dokument będzie miał mocno utrudnioną sprawę, ponieważ zagraniczne organy ograniczają jej kompetencje. W celu usprawnienia tego procederu zaproponowano, aby również polski druk zawierał listę wszystkich uprawnień posiadanych przez daną osobę.

Zatem, jeśli wygląd prawa jazdy zmieni się i będzie wymagane, aby zawierało wszystkie uprawnienia to czy kierowców czeka obowiązkowa wymiana a razem z nią dodatkowe koszty?

Krzysztof Bandos, Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców tłumaczy, że w treści projektu nie znalazły się regulacje określające obowiązek wymiany aktualnych dokumentów, a to oznacza, że dotyczy to wyłącznie dokumentów wydawanych po tym jak rozporządzenie zacznie obowiązywać. Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dodaje, że osoba, która będzie chciała wymienić dokument, np. z przyczyn zmiany danych lub upływu okresu, na jaki został wydany, będzie miała wydany już nowy druk.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *