Czy wszyscy muszą być zameldowani?

Dodano: 22.09.2014

Za dwa lata zniknie obowiązek meldunkowy. Jednak do tej pory, każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca na terenie kraju ma obowiązek posiadać meldunek miejsca stałego pobytu.

Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu właściwemu organowi samorządu terytorialnego informacji o pobycie i czasie jego przewidzianego trwania. Meldunek może dotyczyć urodzenia potomka, zmiany stanu cywilnego, czy zgonu kogoś bliskiego. Zwykle jednak obowiązek zameldowania dotyczy:

– zameldowania na stałe, czyli deklarację zamieszkania w danej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego pobytu,

– zameldowania na pobyt czasowy, czyli deklarację pozostawania w konkretnej miejscowości pod wskazanym adresem przez określony czas lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem, bez przewidzianej zmiany miejsca pobytu stałego,

– wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub stałego pobytu.

Osoba w tym samym czasie może mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego, ale mając meldunek stały w jednym miejscu, może być równocześnie zameldowany na pobyt czasowy w innym miejscu.

Na pobyt czasowy lub stały na okres ponad trzech miesięcy należy zameldować się najpóźniej w 30. dniu od dnia przyjazdu do tego miejsca. W wypadku zameldowania na pobyt czasowy istnieje obowiązek powiadomienia, jak długo będzie on trwał.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *