Czy warto leczyć się w innych krajach członkowskich UE?

Dodano: 06.06.2014

Polska nie dopełniła terminu wprowadzenia unijnej dyrektywy w zakresie praw pacjentów z transgranicznej opieki zdrowotnej. Termin wprowadzenia w życie unijnych regulacji minął z dniem 25 października 2013 r.

Pacjenci, którzy leczyli się poza granicami kraju i w związku z tym domagają się w Polsce zwrotu wydatków na leczenie korzystają z zasady skutku bezpośredniego. Może on być wywoływany przez zapisy unijnych dyrektyw, jeżeli określone postanowienie w sposób jednoznaczny i wyraźny przyznaje uprawnienia jednostkom, a także jest jasno sformułowany i dokładnie określa podmiot zobowiązany. Przytoczona dyrektywa niezaprzeczalnie spełnia te warunki.

Warto jednak wskazać na zastrzeżenie, które mówi o tym, że koszty leczenia na terytorium innych państw europejskich nie mogą przekroczyć kosztów leczenia, jakie ponieśliby poddając się leczeniu w swoim kraju. Podstawę do obliczenia zwrotu stanowią kwoty za dane świadczenia, w oparciu o które NFZ rozlicza się ze świadczeniodawcami w Polsce.

Dodatkowo, zgodnie z regulacjami dyrektywy, możliwe jest wprowadzenie procedury, według której przed przystąpieniem do leczenia w innym kraju UE osoba musi otrzymać uprzednio zgodę w danym państwie członkowskim.

Polska nie wdrożyła tej procedury w swój system prawny, z czego wynika, że:

– pacjent może starać się o zwrot kosztów leczenia za granicą na podstawie bezpośredniego skutku wskazanej dyrektywy,

– nie są przeprowadzane w tym zakresie żadne procedury (związane z obowiązkiem uzyskania wcześniejszej zgody NFZ) z wyjątkiem ograniczenia wartości rozliczanych świadczeń.

Zatem nie wiadomo czy sądy windykacyjne orzekające sprzyjające dla pacjentów nakazy zapłaty kierują się tymi wytycznymi, ponieważ nakaz zapłaty nie ma uzasadnienia. Jednak, na pewno uregulowania te muszą być uwzględnione w następnych wyrokach.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *