Czy użyczenie objęte jest podatkiem?

Dodano: 03.04.2013

Użyczenie to przede wszystkim udostępnienie dowolnej nieruchomości, maszyny lub przedmiotu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Umowa użyczenia mówi jedynie o opłacaniu kosztów eksploatacyjnych za korzystanie z przedmiotu umowy (np. zakup paliwa do pożyczonego pojazdu, uiszczanie opłat za prąd w pomieszczeniu biurowym). Jak prawo odnosi się do umowy użyczenia?

Ten rodzaj umowy nie zakłada poboru honorarium za oferowane sprzęty lub budynku, a czas użytkowania zależy od stron zawierających porozumienie.

Tak naprawdę użyczać można prawie wszystko, tylko pamiętać trzeba, że zabronione jest czerpanie korzyści majątkowych z tego tytułu.

Warto jednak zastanowić się nad stroną, która otrzymuje użyczany towar do eksploatacji. Mimo, że za niego nie płaci to jednak w dużej mierze przynosi on zysk, np. pojazd ciężarowy przewożący surowce. Dzięki użyczeniu firma generuje przychody.

W umowie warto zawrzeć adnotację, że strona użytkująca sprzęt opłacać będzie wszystkie koszty utrzymania, reperacji, wymiany części. Pod uwagę nie należy brać podatków i ubezpieczeń (firma nie czerpie zysków z tego tytułu).

W chwili podpisywania umowy należy określić rynkową wartość użyczanego sprzętu, w uwzględnieniem rocznika, stanu ogólnego, pojemności silnika (w przypadku pojazdów). Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w przypadku zniszczenia lub doprowadzenia użyczanego przedmiotu do stanu nieużywalności. Określona w umowie kwota będzie czymś w rodzaju zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

Użytkowanie maszyn i urządzeń to przychód dla firmy i powinien być opodatkowany. Aby jednak ustalić kwotę i wysokość procentową należy zorientować w sytuacji na rynku.

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *