Część środków z dofinansowania urzędu pracy przeznaczonych na zakup wyposażenia lub towaru stanowią koszt uzyskania przychodów

Dodano: 06.08.2014

Bezrobotny z pomysłem na biznes może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Jeżeli wykorzysta te środki na zakup wyposażenia lub towaru, które nie zaliczają się do środków trwałych, będzie mogła włączyć te wydatki w koszty i zmniejszyć dzięki temu podatek.

Uzyskanie wsparcia finansowego z urzędu pracy na założenie własnej firmy jest równoznaczne na mocy ustawy o PIT z osiągnięciem przychodu w części wydatkowane na inne niż inwestycyjne. Chodzi tu o cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Powstały przychód zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym, a to oznacza, że początkujący przedsiębiorca nie będzie zobowiązany ujmować dotacji (przychodu) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i wykazywać jej w deklaracji rocznej.

Przepisy ustawy o PIT regulują, iż dotacje, dopłaty, subwencje oraz inne darmowe świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków są przychodami z działalności gospodarczej, pod warunkiem, że takie dofinansowanie nie jest związane z zakupem, otrzymaniem lub wytworzeniem na własną rękę środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione, aby osiągnąć przychody, zabezpieczyć lub zachować źródła przychodów, pod warunkiem, że nie widnieją w tzw. negatywnym katalogu kosztów.

Zatem, jeśli dofinansowanie z urzędu pracy przeznaczone na zakup wyposażenia lub towarów nieuznawane za środki trwałe stanowi przychód, to wydane z kwoty dofinansowania środki na towary lub wyposażenie będą stanowiły koszt uzyskania przychodu i obniżą odprowadzany przez przedsiębiorcę na rzecz fiskusa podatek dochodowy (dotyczy to wyposażenia w miesiącu oddania go do użytkowania).

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *