Co zrobić w razie uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego?

Dodano: 30.09.2014

Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument ten stwierdza tożsamość osoby i jej obywatelstwo.

Według przepisów, za nieposiadanie lub niewymienienie dowodu osobistego grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności do 30 dni. Dokument stanowi nie tylko poświadczenie naszych danych, ale umożliwia także przekroczenie granic państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza danymi ujawnionymi na dowodzie osobistym znajdują się także ukryte informacje. Na przykład na drugiej stronie dokumentu u dołu znajdują się informacje o posiadaczu w postaci możliwej do odczytania przez system komputerowy. Dowód ważny jest zazwyczaj przez 10 lat od daty wydania, ale obywatele, którzy ukończyli 65. rok życia mogą mieć wydany dokument bezterminowo.

Oprócz sytuacji, w której ważność dokumentu wygaśnie, dowód należy wymienić w przypadku, gdy zostanie uszkodzony lub nastąpi zmiana danych osobowych lub adres stałego pobytu.

Według ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych osoba, która straciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić tym najbliższy organ gminny. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dokumentu, które jest ważne do wydania nowego dowodu osobistego. W przypadku odnalezienia naszego dowodu osobistego, który uprzednio został zgłoszony, jako zgubiony, osoba ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Obywatelowi, który osobiście zgłosił w urzędzie gminy lub w placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej fakt uszkodzenia lub straty dowodu osobistego, wydawane jest zaświadczenie o uszkodzeniu lub utracie dowodu osobistego.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *