Co to jest przypozwanie?

Dodano: 11.07.2014

W prawie cywilnym istnieje pojęcie przypozwania. Służy ono zabezpieczeniu interesów osób trzecich uczestniczących w procesie, którego wynik może przybrać dla nich pośrednie lub bezpośrednie konsekwencje. W tym celu trzeba wieść pismo procesowe, które dostarcza się jak najszybciej osobie trzeciej, a która występuje wówczas w charakterze interwenienta ubocznego.

Zatem przypozwaniem jest zawiadomienie osoby wskazanej o odbywającym się postępowaniu i powołanie jej do stawiennictwa jako interwenient. Warto wiedzieć, iż samo wezwanie nie powoduje interwencji ubocznej, ponieważ aby wziąć udział w procesie osoba trzecia musi zgłosić taką interwencję. W takim przypadku osobę dołączającą do procesu obowiązują regulacje w zakresie interwencji, wobec czego nie ma ona uprawnień do wnoszenia zarzutów wadliwości postępowania prowadzonego przez stronę, do której się przyłączyła. Wówczas strona ma obowiązek zastosowania stosownego środka odwoławczego. Ponadto naruszenie przepisów w postaci niedoręczenia przez sąd osobie trzeciej pisma o przypozwaniu może stanowić podstawę do apelacji, jeśli nie zostały wyjaśnione ważne faktyczne okoliczności sprawy, a wychodzi na jaw, że osoba przypozwana ma dowody, które były dotychczas nieznane stronom i sądowi.

Każda ze stron postępowania może dokonać przypozwania. Dokonuje się tego w formie pisma procesowego, które wnoszone jest do toczącej się sprawy z wyjaśnieniem jej przedmiotu, powodu wezwania osoby wskazanej wraz z samym wezwaniem do uczestnictwa w procesie. Pismo to nie wiąże się z dodatkowymi opłatami sądowymi, ponieważ często ma to na celu przedłużenie całego postępowania wraz z jedną ze stron. Przepisy przewidują, iż przypozwania można dokonać do momentu zamknięcia rozprawy drugiej instancji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *