Co jest charakterystyczne dla telepracy?

Dodano: 29.05.2014

Telepraca to forma pracy wykonywanej regularnie poza siedzibą zatrudniającego. Przy jej realizacji pracownik komunikuje się z pracodawcą przy użyciu telefonu lub komputera.

Forma pracy w postaci telepracy charakteryzuje się trzema cechami:

– jest świadczona poza miejscem pracy,

– jest wykonywana regularnie,

– jest wykonywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci rozwiązań technicznych, czyli narzędzi teleinformatycznych i działających z nimi narzędzi programowych, które umożliwiają komunikowanie się na odległość przy wykorzystaniu przepływu danych, w szczególności telefonów komórkowych, pocztą elektroniczną, komunikatorów internetowych czy narzędzi konferencyjnych.

Miejsce świadczenia telepracy uzgadniane jest przez obie strony nawiązujące stosunek pracy. Głównym zamierzeniem jest, aby było ono najbardziej dogodne dla obu stron.

Telepraca może być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika, czyli w domu lub mieszkaniu (home-based teleworking) lub częściowo w biurze i w domu (telepraca zmienna). Jednocześnie telepraca może być wykonywana w tzw. telecentrum, czyli pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym z dala od siedziby firmy; może ono być własnością przedsiębiorcy zatrudniającego lub innej osoby prowadzącej telecentrum w ramach działalności gospodarczej. Kolejnym rodzajem telepracy wykonywanej poza miejscem zamieszkania jest telepraca mobilna – wykonywana w miejscu, w którym w danym momencie przebywa pracownik przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, lub tzw. telechatki, czyli telecentrum zlokalizowanego na obszarach wiejskich.

Warunki świadczenia telepracy pracodawca ustala samodzielnie lub konsultując z zakładową organizacją związkową, jeśli taka funkcjonuje przy jego firmie. Jednak w większości przypadków powierzenie pracownikowi pracy w formie telepracy ma miejsce na skutek porozumienia obu stron. Odbywa się to na podstawie podpisania umowy o pracę lub już w trakcie zatrudnienia, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *