Brak poboru podatku dochodowego od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa odbije się na samorządach

Dodano: 25.06.2014

Będąca w przygotowaniu preferencja obejmująca jednoosobowe spółki Skarbu Państwa może być niezgodna z Konstytucją. Nie dotyczy ona bowiem m.in. podmiotów komunalnych.

W zamyśle ministra finansów była pomoc jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa, które są likwidowane, w taki sposób, aby nie pobierać od nich podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jednak pomysł ten nie przypadł do gustu jednostkom samorządu terytorialnego, które argumentują to faktem, iż projekt rozporządzenia zaprezentowany ostatnio przez ministra, spowoduje że spółki SP będą traktowane lepiej niż samorządowe. W opinii ekspertów wprowadzenie projektu w życie może złamać konstytucyjną zasadę równości. Dodatkowo samorządy zaznaczają też, że takie zmiany nie przyniosą im korzyści finansowych.

Projekt ministra finansów dotyczący jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zakłada rezygnację z CIT od przychodów osiągniętych z tytułu przekazania na rzecz państwa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jego założenia mówią również o tym, iż nie będzie poboru podatku w wypadku wypłat z zysku powstałego w wyniku przekazania tych aktywów. Na mocy prawa minister finansów może zaniechać poboru tych podatków w częściowo w całości, jeżeli jest to uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatników.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo wyjaśniło, że dzięki temu rozwiązaniu jednoosobowe spółki SP nie będą musiały wstrzymywać likwidacji z powodu braku środków pieniężnych, które muszą przeznaczyć na odprowadzenie podatku. Jeżeli minister nie zrezygnowałby z poboru tych podatków, wówczas wzrosłyby koszty funkcjonowania państwowych spółek w likwidacji, a także ryzyko upadłości tych podmiotów.

Jednak samorządowcy są zdania, że zaniechanie poboru podatku przekłada się w tym przypadku ratowanie spółek państwowych kosztem przychodów samorządów terytorialnych. Efektem planowanej preferencji będzie zmniejszenie wpływów do budżetu państwa, ale także budżetów samorządowych. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają udziały w podatku dochodowym.

Ponadto, rozwiązanie zaplanowane przez resort finansów może być dyskusyjne w interpretacji równości przedsiębiorstw. Zaniechanie poboru podatku od likwidowanych jednoosobowych spółek SP spowoduje nierówne potraktowanie spółek samorządowych. W Konstytucji RP znajduje się bowiem art. 32 definiujący zasadę równości względem prawa i zasada powszechności i równości opodatkowania.

Samorządy terytorialne mogą w tym zakresie złożyć wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tych regulacji. Przedmiot tego wniosku może też stanowić niezgodność z art. 167 ust. Konstytucji gwarantującym jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych adekwatnie do przypadających im działań.

Projekt rozporządzenia ministra finansów w zakresie zaniechania ściągania podatku dochodowego od niektórych przychodów płatników podatku CIT od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru podatku z zysku jest teraz w konsultacji.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *