Będą zmiany w ustawie dotyczącej renty dożywotniej

Dodano: 30.10.2014

Na konferencję uzgodnieniową trafił właśnie projekt ustawy dotyczący renty dożywotniej, który w znacznym stopniu różni się od swojej pierwszej wersji. Rozszerzeniu uległ w nim m.in. zakres przedmiotowy ustawy.

Celem przygotowanej przez resort gospodarki ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest uregulowanie kwestii w zakresie umów przenoszenia na przedsiębiorców własności prywatnych nieruchomości w zamian za wypłatę dożywotniej renty i prawo zamieszkania. Na obecnym etapie umowy te podpisywane są na podstawie regulacji kodeksu cywilnego, lecz nie zapewnia to odpowiedniej ochrony świadczeniobiorcom.

W czerwcu projekt Ministerstwa Gospodarki został zaprezentowany, jednak zgłoszono do niego aż 100 uwag. Najwięcej wątpliwości dotyczyło ograniczonego zakresu przedmiotowego ustawy. Resort sprawiedliwości zauważył, iż z bliżej niewyjaśnionych przyczyn w projekcie nie uwzględniono m.in. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której stoi budynek mieszkalny. MG wzięło pod uwagę ten zarzut i zmodyfikowało treść art. 2 ust. projektu. Oznacza to, że z dożywotniego świadczenia pieniężnego będą mogli również korzystać użytkownicy wieczyści. Resort myśli też nad dopuszczeniem do zawierania umów współwłaścicieli nieruchomości.

Nie bez znaczenia jest też kwestia ograniczenia obowiązków podatkowych. Zbycie nieruchomości w oparciu o kontrakt na dożywotnią rentę będzie, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od wszelakich podatków. Zgodnie z relacją przedstawicieli funduszy hipotecznych na konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów wyraziło opinię o zbytnim opodatkowaniu stron. Zdaniem Roberta Majkowskiego, szefa jednej z firm funkcjonujących na rynku dożywotnich świadczeń pieniężnych, może to skutkować znaczącym ograniczeniem kwot, jakie będą otrzymywali świadczeniobiorcy.

Podczas konferencji resort zadecydował też, że spółki zainteresowane zawieraniem umów dożywotniego świadczenia pieniężnego, po otrzymaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, będą mogły świadczyć wyłącznie ten rodzaj działalności gospodarczej. Przez co oferty dużych banków nie będą dla nich konkurencją w zakresie proponowania funduszy hipotecznych. To jednak będzie oznaczało większe koszty. Inna zmiana zakłada bowiem, że to właśnie świadczeniobiorcy będą obciążeni opłatą za oszacowanie wartości nieruchomości.

Ponadto, projekt precyzuje, że będą oni ponosić koszty opłaty eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości mieszkalnej, takie jak czynsz, opłaty za media czy koszty remontowe.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *