Będą nowe przepisy w zakresie Prawa spółdzielczego

Dodano: 15.09.2014

Ostatnio coraz częściej zdarzają się przypadki, gdzie lokatorzy mieszkań podlegających pod spółdzielnię mają kłopoty z wykonywaniem swoich uprawnień, pomimo że postępują zgodnie z wytycznymi widniejącymi w regulaminach i statutach. Organy administracyjne nie akceptują pełnomocnictw, a na stanowiskach obsadzane są osoby sprzyjające władzom spółdzielni.

Na mocy ustawy Prawo spółdzielcze spółdzielnia stanowi zrzeszenie nieokreślonej liczby osób, o zmiennym wkładzie udziałowym i składzie osobowym, który w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą. Z tej przyczyny nie ma nadrzędności pomiędzy władzami a członkami spółdzielni.

Trzeba potrafić rozróżnić spółdzielnię mieszkaniową i wspólnotę – te drugie z reguły liczą od kilku do kilkunastu członków, podczas gdy spółdzielnię tworzy nawet kilkadziesiąt tysięcy członków. Ponadto spółdzielnia działa według przepisów prawa cywilnego, a jej władze nie są organem administracji publicznej.

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo spółdzielcze. Zakładane jest m.in. uproszczenie postępowań spornych, które obecnie są opóźniane przez żmudne postępowanie wewnątrzspółdzielcze, przed tym jak sprawa znajdzie się w sądzie. Ponadto, nowe przepisy mają bardziej udostępnić członkom spółdzielni dostęp do dokumentacji finansowej, do których teraz mają tylko wgląd.

Propozycja nowelizacji ustawy pojawiła się, gdy okazało się, że spółdzielnie potrafią swobodnie podchodzić do regulacji. Częste jest nieuznawanie pełnomocnictw. Spółdzielnie argumentują to twierdzeniem, że wszelkie uprawnienia przysługują członkom, a nie osobom trzecim, co w świetle przepisów nie jest uprawnione.

W spółdzielniach największe znaczenie ma organ walnego zgromadzenia, w którego skład wchodzą lokatorzy. W rzeczywistości jednak najważniejszą rolę mogą odgrywać kolonie i rady osiedla. Kłopotem jest to, że objęcie stanowiska w radzie wiąże się z uzyskiwaniem wynagrodzenia, które wypłacają władze spółdzielni. Dlatego między organami spółdzielni rzadko dochodzi do konfliktów.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *