Banki obawiają się ograniczania wypowiadania umów kredytowych

Dodano: 31.10.2014

Związek Banków Polskich nie jest pozytywnie nastawiony do zakładanych zmian w prawie upadłościowym. Są obawy, że w wyniku jego ustaleń dojdzie do zaniku kredytowania przedsięwzięć przedsiębiorców. Główną winą ZBP obarcza regulacje ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego pierwsze czytanie nastąpi na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

Według bankowców proponowane przepisy ograniczą możliwość wypowiadania umów kredytowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli stworzone dodatkowe bariery w dostępnie do pożyczek, a także uniemożliwią im restrukturyzowanie zadłużeń na drodze pozasądowej. W opinii ZBP takie uregulowanie może zatem zaprzepaścić dorobek pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych.

Jednak autorzy projektu nie podzielają tego zdania. Według nich takie ryzyko nie istnieje, ponieważ projektowane regulacje nie zakazują wypowiadania wszystkich umów kredytowych podczas przeprowadzanej restrukturyzacji. Dodatkowo, już po rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego pozwalają na wypowiedzenie umowy niezrealizowanej przez dłużnika. Uważają też, że banki w dalszym ciągu będą miały możliwość negocjowania nowego sposobu uregulowania zadłużenia.

Jednym z postulatów ZBP było również umożliwienie wierzycielom występowania z propozycjami układowymi, co zapewniłoby wyważenie interesów dłużnika i wierzycieli. Jednak, według legislatorów, takie wyważenie zostało już określone w przyjętym projekcie. Na jego podstawie ci drudzy postanowią np. o zaakceptowaniu układu i będą mogli ciągle kontrolować jego przebieg. Dodatkowo wierzyciele będą mogli ubiegać się o powołanie wyznaczonego przez nich zarządcy lub nadzorcy. Zatem, według autorów projektu, nie ma potrzeby zapewniać każdemu, nawet najmniejszemu wierzycielowi, uprawnienia do inicjowania postępowania czy wnoszenia propozycji układowych. Mogłoby to bowiem stworzyć dodatkowe trudności w skutecznym prowadzeniu postępowania. Interesy dłużnika chroni reguła, że tylko on będzie mógł inicjować postępowanie restrukturyzacyjne, i to tylko w sytuacji przed osiągnięciem stanu niewypłacalności, zatem wówczas, gdy wierzyciel nie ma jeszcze podstaw do sądowego angażowania się w funkcjonowanie dłużnika.

Obecnie projekt ustawy jest przed pierwszym czytaniem.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *