Alimenty można płacić do końca życia

Dodano: 30.10.2014

Do kiedy istnieje obowiązek płacenia przez rodzica alimentów na pełnoletnie dziecko? Czy prawo wskazuje moment, kiedy należy przerwać wypłatę i czy powinniśmy poinformować o tym dorosłe już dziecko czy udać się do sądu?

Podstawę do ustalenia zakresu obowiązku alimentacyjnego stanowią uargumentowane potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka lub możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do nich rodzica. Dlatego nawet, gdy dziecko jest już dorosłe obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do chwili, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać, a jego dochody będą pokrywały koszty utrzymania. Inaczej mówiąc, aż do momentu, kiedy dziecko zakończy edukację, zdobędzie zawód, dostanie zatrudnienie itd. Zatem zdolność samodzielnego utrzymania się jest kluczowym wyznacznikiem prawa do alimentów dla dziecka i nie określa jej żaden termin.

W sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko nie kontynuuje nauki, opuszcza zajęcia na studiach czy celowo przedłuża czas nauki, to wówczas obowiązek rodziców do dalszego płacenia alimentów może ustać. Również wtedy, gdy dziecko nie dąży do usamodzielnienia się w kwestii finansowej, czyli niechętnie szuka zatrudnienia. Takie działanie reguluje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ściągając ciężar utrzymania tych pociech, które mogłyby utrzymać się same, ale z jakichś przyczyn nie podejmują wystarczających działań. Rodzic może zostać zwolniony ze świadczeń alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka, jeżeli wiążą się one z nadmiernym dla niego uszczerbkiem. Nie ma jasnych kryteriów definiujących pojęcie „nadmiernego uszczerbku” i zwykle tylko sąd może dokonać właściwej oceny. Kluczowe jest więc ustalenie, czy od czasu przyznania alimentów doszło do zmiany stosunków pomiędzy dzieckiem a rodzicem oraz czy oddziałuje to na zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka.

Może zdarzyć się też tak, że obowiązek alimentacyjny nie zostanie zniesiony nigdy. Tak dzieje się wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie z przyczyn kalectwa lub poważnej choroby. Jednak kiedy dziecko wstępuje w związek małżeński, wówczas ulega zmianie jedynie kolejność obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności objęty jest nim małżonek uprawnionego, a w dalszej rodzice, którzy są nim obciążeni dopiero wówczas, gdy małżonek dziecka nie jest w stanie z tego obowiązku się wywiązać.

Joanna Walerowicz

plobank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *