ABC strat podatkowych – Dokumentacja i rozliczanie

Dodano: 02.04.2013

Każdy przedsiębiorca otwiera firmę, aby generować zyski, które z czasem rosną. Jednak oprócz zysków są i straty jako normalna kolej rzeczy przy prowadzeniu działalności. Są jednak sytuacje, gdy straty okazują się wyższe od oczekiwanych zysków. Wówczas można mówić o stratach podatkowych.

W przypadku wychodzenia na minus po każdym miesiącu pracy przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania podatków, ponieważ nie wzbogacił się w żadnej sposób, a jedynie stracił.

Za przychód uznaje się ogólną sumę dochodów po odliczeniu rozchodów, opłat, kosztów manipulacyjnych.

Nie można zapominać, że nawet w przypadku straty podatkowej należy postępować tak, jak zwykle, tzn. określanie zysków oraz określanie strat. Jednak nie wszystkie koszty można ująć w opisanych obliczeniach.

Przede wszystkim nie bierze się pod uwagę kosztów nieopodatkowanych, nieobjętych podatkiem CIT (np. rolnictwo) lub uzyskanych poza Polską. Dodatkowo dochodów związanych z wydaniem praw autorskich, opłatą kar, licencji, odsetek oraz strat związanych z ewolucją przedsiębiorstwa lub zakupów na zasadach komercjalizacyjnych.

 

 

Justyna Błahut
www.Skarbowy.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *